EDGECAM 2015 R2 już usprawnia obróbkę

Subskrybenci EDGECAM dysponują już najnowszą wersją oprogramowania - EDGECAM 2015 R2. Jak mogą się przekonać, ten szeroko stosowany system CAM zawiera całą pulę usprawnień i modyfikacji.

Tworzenie sekwencji toczenia oraz start na podwrzecionie

Tworzenie sekwencji toczenia oraz start na podwrzecionie   Tworzenie sekwencji toczenia oraz start na podwrzecionie

EDGECAM 2015 R2 umożliwia programowanie przechwytu w trybie tworzenia nowej sekwencji przy użyciu Przechwytu/Transferu części. Polecenia umożliwiają przekazywanie części pomiędzy wrzecionami.

Ustawienie Toczenia, Transfer części pomiędzy wrzecionami

Ustawienie wrzeciona zmniejsza ograniczenia występująe w bieżącym poleceniu Przechwyt.

Polecenie Przechwyt zastąpiono nową opcją Ustawienie wrzeciona. Wszystkie poprzednie sekwencje, zawierające ustawienie Przechwytu nie zostaną zmienione.

Nowa funkcja dostępna jest pod poleceniem Ustawienie wrzeciona.

Ustawienie Toczenia, Transfer części pomiędzy wrzecionami

Ustawienie Toczenia – Wyciągnięcie wałka

EDGECAM 2015 R2 wprowadza zmienioną opcję Wyciągnięcie wałka. Teraz:

 • Każdorazowo Wyciągnięcie wałka uważane jest za nowe ustawienie w obrębie sekwencji.
 • Warstwy nie są wykorzystywane do kontrolowania wyświetlania.
 • Wyświetlane są jedynie elementy dotyczące aktywnego ustawienia.
 • Przeglądarka wyświetla tylko te elementy, które odnoszą się do ustawienia.
 • Wizualizacja jest bardziej przejrzysta.

Ustawienie Toczenia – Wyciągnięcie wałka

Odsunięcie w osi X pozwala uniknąć występowania ewentualnych kolizji z wrzecionem głównym podczas obróbki na podwrzecionie.

Wsparcie dla Tokarek z podwrzecionem, odsunięcie w osi X

Wsparcie Toczenia na frezarkach - Płaszczyzna Toczenia


Nowa opcja Płaszczyzna toczenia została dodana w oknie dialogowym definiowania narzędzia do zakładki Ogólne. Pozwala określić czy narzędzie tokarskie powinno wykonywać cykle na płaszczyźnie XZ czy YZ. Opcja dostępna jest tylko dla frezarek z możliwością toczenia.

Szablon Cech tokarskich


Dla łatwego identyfikowania i tworzenia specyficznych cech tokarskich opartych na konkretnych kształtach, opracowano Szablony Cech Tokarskich. Omawiane cechy tokarskie mogą być utworzone poprzez automatyczne lub ręczne wyszukiwanie cech, a następnie zapisane jako szablon. Głównym zastosowaniem tej funkcji jest tworzenie szablonów dla cech typu rowki. Ułatwia to programowanie obróbki poprzez Menadżer strategii.

Wszystkie rodzaje cech są wspierane. Dzięki temu można:

 • Tworzyć szablony - wybraną cechę należy zapisać w oknie Właściwości.
 • Edytować szablony - element można edytować bezpośrednio w oknie Właściwości.
 • Wyszukiwać szablony - wyszukiwanie geometrii części dla cech pasujących do zapisanych szablonów używając przy tym zakresów i właściwości elementu.

Szablon Cech tokarskichSzablon Cech tokarskich

Wsparcie dla m&h Pomiar

Dla frezowania wprowadzono wsparcie dla funkcji m&h Pomiar. Nowe opcje dodano do zakładki Ogólne w cyklach pomiarowych:

 • Funkcje - wybór kilku opcji pozwalających np. na aktualizację zera, pomiar lub sprawdzenie wymiarów.
 • Drukuj - pozwala przesłać informacje pomiarowe do drukarki.
 • Współrzędne - dostępne, gdy jest wybrana aktualizacja współrzędnych.
 • Rozszerzenie współrzędnych - dostępne, gdy wybrano aktualizację rozszerzonych współrzędnych.
 • Uwaga: Funkcja m&h Pomiar musi być włączona w Kreatorze postprocesorów.

Zaawansowany cykl pięcioosiowy – obróbka kanałów

Zaawansowany cykl pięcioosiowy – obróbka kanałów

Nowa licencja Ultimate 5-Axis Simultaneous Milling zapewnia dostęp do opcji obróbki kanałów w zaawansowanym cyklu pięcioosiowym. Obróbkę wirników natomiast przeniesiono z licencji Advanced 5-Axis Simultaneous Milling do nowej Ultimate 5-Axis Simultaneous Milling.

 

Frezowanie Ruchy łączenia – Unikanie kolizji

Frezowanie Ruchy łączenia – Unikanie kolizji

Ruch łączenia pomiędzy cyklami frezarskimi będzie sprawdzany względem półfabrykatu oraz uchwytu, w razie potrzeby nastąpi odsunięcie narzędzia do pozycji bezpiecznej.

Frezowanie Ruchy łączenia – Unikanie kolizji

Ulepszono polecenie Aktualizacji uchwytu. Umożliwia ono kontrolę kolizji przez odpowiednie odsunięcie. Wszystkie cykle frezarskie używają tych samych ustawień.

Uchwyt, Półfabrykat, Oprawkę (MEG lub CSV) można wybrać niezależnie za pomocą trzech nowych modyfikatorów:

 • Sprawdzanie kolizji uchwytu.
 • Sprawdzanie kolizji półfabrykatu.
 • Dołącz oprawkę.

Jeśli pozostawienie tej opcji odznaczonej nie spowoduje problemów, to przy dużych, złożonych modelach można uzyskać zwiększenie wydajności.

Domyślne odsunięcie dla wszystkich zaznaczonych opcji to 5 mm lub 0,2 mm. Wszystkie opcje są modalne.

Uwaga: W przypadku Cyklu Otwory – Poziom Bezpieczny ustawiony jest na najwyższym punkcie dla grupy. Obecnie cykl wspiera tylko jedną Bezpieczną wysokość.

Cykl otwory – Dostosowanie

Cykl otwory – Dostosowanie

Cykl otwory – DostosowanieCykl Otwory pozwala wykrywać puste przestrzenie i odpowiednio dostosować pręd kość posuwu. Dla modeli brylowych i bieżących półfabrykatów cykl automatycznie dostosuje prędkość posuwu w ścieżce narzędzia tam, gdzie nie ma materiału bądź w przecinających się otworach w (ścieżce narzędzia – wykreślamy). Zmiana posuwu dokonywana jest dla przecinających się otworów, których pusta przestrzeń występuje na całej średnicy otworu. Częściowe przecinanie się otworów nie ma odzwierciedlenia w zmianie posuwu.

Dodano trzy nowe modyfikatory do zakładki Głębokość w celu kontrolowania funkcji:

 • Pominięcie Odległości bezpiecznej.
 • Pominięcie Dostosowanego posuwu.
 • Pominięcie Początkowej głębokości.
Ustawienia te są dostępne tylko wtedy, gdy opcja Asocjatywny do ustawiona jest na Bieżący półfabrykat.
 
Cykl otwory – Dostosowanie

Wsparcie indeksowania Symultanicznego oraz dwuetapowego


Do okna dialogowego Indeksowania w zakładce Ogólnie dodano nową opcję Ruch Symultaniczny. Jej zaznaczenie pozwala na symultaniczny ruch obu osi podczas indeksowania.

Uwaga: Opcja jest dostępna, gdy w Kreatorze postprocesorów parametr jest włączony.

Wyszukiwanie cech – aktualizacja cech

W obecnej wersji wprowadzono nowe powiadomienie, które informuje, że cecha typu otwory zmieniła swoją pozycję. Oznacza to, że wszystkie cykle zastosowane dla tej cechy będą nadal aktualne, lecz uchwyt może wymagać dostosowania. Jeśli cecha Otwory zmieniła swoją geometrię, wymagana jest edycja cykli.

Wyszukiwanie cech – aktualizacja cech

MEG oprawki - Wsparcie dla kontroli kolizji w obróbce pięcioosiowej

Inżynierowie Vero Software od lat podejmują wysiłki, aby dostarczane oprogramowanie CAM skutecznie optymalizowało w jak najszerszym zakresie procesy produkcyjne. Sedno tych działań skupia się na usprawnieniach etapu obróbki.


MEG oprawki - Wsparcie dla kontroli kolizji w obróbce pięcioosiowejZdefiniowane oprawki frezarskie w formacie MEG  można użyć w cyklach pięcioosiowych do kontroli kolizji w taki sam sposób, jak w przypadku plików CSV.

Ruch do bazy, do wymiany

Ruch do bazy, do wymiany

Ruch do bazy, do wymiany

 

Wprowadzono nowe opcje Komentarz oraz Typ stopu do okien dialogowych Ruch do bazy oraz do wymiany:

 • Komentarz – pozwala wprowadzać tekst, który pojawi się jako instrukcja w oknie sekwencji.
 • Typ stopu – Pozwala zdefiniować zatrzymanie pracy obrabiarki (Brak, Program, Opcjonalny).

Lokalizacja punktu maszyny w Menadżerze uchwytów

Dodano nową opcję Lokalizacja punktu maszyny dla współrzędnych XYZ w Menadżerze uchwytów. Ustawienie jednego z parametrów X, Y lub Z zastąpi automatyczne ustawienie położenia uchwytu podczas tworzenia sekwencji obróbki:

Lokalizacja punktu maszyny w Menadżerze uchwytów

 • Zero pokazuje, w którym miejscu grafika uchwytu się znajduje.
 • Wartości XYZ definiują położenie; położenie pokazuje punkt, w którym uchwyt będzie zlokalizowany względem maszyny.

 

Cykl wycinania – zaawansowana kontrola

Cykl wycinania – zaawansowana kontrola

Cykle wycinania drutowego wzbogacono nowymi elementami wzdłuż górnej części okna dialogowego. Dodatkowe opcje widoczne są również w oknie sekwencji. Cztery specjalne funkcje dostępne są do wyboru w wycinaniu drutowym:

 1. Mostki – Wielokrotne mostkowanie.
 2. Złagodzenie naroży – Jedynie dla dwuosiowego cyklu wycinania.
 3. Technologia – Dostosowanie ścieżki.
 4. M-Funkcje – Różnego typu funkcje dla ścieżki narzędzia.

Dodany nowy postprocessor (accutx00.ucp) wspierać będzie nowe maszyny Agie Charmilles Cut (Cut 200 300 i 400):

 • Technologia dla tych maszyn dostarczana jest za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji Agie Charmilles.
 • EDM Expert można uzyskać z Agie Charmilles, aplikacja musi być zainstalowana na komputerze.
 • Przycisk EDM Expert, dodany do karty Technologia, zapewnia dostęp do tej aplikacji.

Wycinanie drutowe - Ruch

Do aktualnej wersji EDGECAM 2015 R2 dodano nowy cykl „Ruch”:

 • Przy pomocy cyklu można zdefiniować Ruch wokół występów, łap lub zdefiniować ścieżkę.
 • Polecenie Ruch w sekwencji może być aktywowane dowolną liczbę razy.
 • W ramach polecenia można korygować wysokość ścieżki. Pozwala to skutecznie unikać kolizji.
 • Można określać, w którym przejściu ruch ma zostać użyty.

Kolejne wersje oprogramowania EDGECAM pokazują, że sukcesywne usprawnianie procesów obróbki to zasadniczy nurt rozwoju tego systemu. Nowy EDGECAM 2015 R2 stanowi zatem najlepszą odpowiedź dla firm oczekujących skutecznej optymalizacji prowadzonych procesów obróbki.

Zapytaj o nowy EDGECAM 2015 R2

Poprzedni | Następny