EDGECAM 2015 R2 Service Update 3

Nowa wersja aktualizacji Service Update 3 jest już dostępna do pobrania dla użytkowników EDGECAM 2015 R2. 

Rozwiązane problemy:

 • W cyklu rowki profile generowana ścieżka narzędzia znajdowała się na powierzchni tylnej podczas przecinania lub przy użyciu narzędzia do rowków.
 • Cykl koncentryczny nie generował właściwej ścieżki narzędzia.
 • Grafika maszyny znikała po zmianie kolejności w przeglądarce sekwencji dla wielu ustawień.
 • Utworzona sekwencja w wersji 2015R1 wyświetlała komunikat „Błąd składni w ciągu znaków”, gdy została przegenerowana w 2015R2 (Separator dziesiętny – przecinek)
 • Nie działające opcje odwróć szczęki oraz średnica zacisku szczęk w ustawieniach tokarki.
 • Uchwyt nie zostawał przenoszony do warstwy „Uchwyt” po wyborze polecenia wskaż uchwyt.
 • Wyłączenie generowania w procedurze obliczeniowej (profil narzędzia musiał zaczynać się od wartości w Y mniejszej lub równej zeru) spowodowane przez grafikę narzędzia w cyklu 5-osiowym. 
 • Opcja tworzenia półfabrykatu tokarskiego nie działała poprawnie, natomiast inne geometrie nie pojawiały się w warstwie półfabrykat.
 • Wiadomość o błędzie/problemie z nieadaptacyjnym postprocesorem przy tworzeniu sekwencji toczenia
 • Jeżeli oś musiała zostać wyrównana (Zero użytkownika) oryginalne utworzone Zero zostawało usunięty.
 • Aktualizacja uchwytu była ignorowana dla bieżącego półfabrykatu w cyklu Wiercenia.
 
 

Kliknij i pobierz aktualizacje

Poprzedni | Następny