Service Update 4 dla EDGECAM 2015 R2

Dla użytkowników EDGECAM 2015 R2 udostępniamy najnowsze aktualizacje Service Update 4.

Aktualizacja rozwiązuje szereg problemów:

 • Podczas ręcznego wyszukiwania cech frezarskich następowało przemieszczenie z pozycji początkowej.
 • W cyklu toczenia zgrubnego występował błąd „regeneracji instrukcji obróbki”, gdy nie użyto bieżącego półfabrykatu.
 • Pozycja wymiany narzędzia ustawiona była jako punkt bazowy, gdy punkt na maszynie został zaktualizowany przy wielu zamocowaniach.
 • Ścieżka narzędzia znikała, gdy narzędzie zostało zmienione lub polecenie zostało dodane po cyklu ruchu narzędzia w cyklu frezowania rowków.
 • Brak możliwości załadowania modelu po wyborze pliku typu .stl podczas dodawania półfabrykatu.
 • Profil tylny znajdował się w niewłaściwej pozycji podczas wyszukiwania cech tokarskich.
 • Przeglądarka Cech była ustawiona jako stała w maszynach z osią obrotową.
 • Wskazywanie uchwytu w poleceniu uaktualnij uchwyty powodowało, iż poziom bezpieczny znajdował się zbyt wysoko.
 • Podczas dynamicznego tworzenia Zera interfejs wstążkowy był wyszarzany, gdy zmieniano jego położenie.
 • Podczas dynamicznego tworzenia Zera przesunięcie X, Y, Z nie działało prawidłowo.
 • Awaria podczas próby przeliczania ścieżek narzędzia w cyklu toczenia Wave (Windows 8 i 10).
 • Powstawała błędna ścieżka narzędzia przy sprawdzaniu kolizji z półfabrykatem oraz użyciu bieżącego półfabrykatu w cyklu wiercenia.
 • Różniący się poziom wycofania w EDGECAM oraz w kodzie NC w cyklu wiercenia.

Kliknij i pobierz aktualizacje

Poprzedni | Następny