Service Update 7 dla EDGECAM 2015 R2

Dla użytkowników EDGECAM 2015 R2 udostępniamy najnowsze aktualizacje Service Update 6 i 7.

Aktualizacje rozwiązują szereg problemów:

 

Service Update 6

  • Brak możliwości przesuwania modelu od pozycji wejściowej po ręcznym wyszukiwaniu cech frezarskich.
  • Możliwość przenoszenia modelu i uchwytu przy wyborze grafiki obrabiarki.
  • W cyklu fazowania tracona była zaznaczona geometria oraz pojawiał się komunikat „Uwaga: cykl zawiera błędy” W omawianym cyklu jest możliwość wskazywania krawędzi, które odwołują się do modelu. Cykl odnosił się do krawędzi, które nie występują już na modelu np. w przypadku zmian na modelu lub po zapisie, gdy geometria nie została prawidłowo zachowana. Poprawiono obsługę błędów, gdy cykl fazowania zostanie poddany regeneracji pojawi się komunikat o brakującej geometrii krawędziowej oraz prośba o ponowne wskazanie.
  • Przekrój w symulatorze nie był odpowiednio realizowany.
  • Błąd  "Uninitialised header in put_header" przy zapisie pliku jako IGES.
  • Badanie pliku Inventora 2014 w EDGECAM 2015 R2.
  • EDGECAM zawieszał się w cyklu toczenia zgrubnego.

Service Update 7

  • Poprawa generowania niewłaściwej ścieżki w cyklu toczenia wykańczającego przy włączonej korekcji dla narzędzia ze zdefiniowanym kątem orientacji i punktem płytki znajdującym się „Na przecięciu”.
  • Wyszukiwanie cech typu „Otwór” dla plików Creo.
  • Zmiana działania cyklu Otwory przy określeniu nieasocjatywnej głębokości.
 

Kliknij i pobierz aktualizacje

Poprzedni | Następny