EDGECAM 2016 R1 już wkrótce!

Niebawem pojawi się najnowsza wersja oprogramowania EDGECAM 2016 R1. Ten uznany na całym świecie system komputerowego wspomagania procesów wytwarzania od lat udowadnia że implementacja najnowszych osiągnięć inżynierskich z wyjątkową prostotą obsługi w jednym systemie CAM jest możliwa.

EDGECAM w wersji 2016 R1 niesie szereg oczekiwanych usprawnień. Poprawki dotyczą m. in. procesów obróbki, cech, EWS czy interfejsu.

Każda nowa wersja EDGECAM jest dostępna za darmo dla użytkowników posiadających aktualną usługę subskrypcji.

Oto wybrane udoskonalenia, jakie wprowadza EDGECAM 2016 R1

Usprawnienia w obróbce

Toczenie zgrubne - Nowa strategia „Toczenie po rampie”

Nowa strategia „toczenie po rampie” umożliwia wykonanie obróbki narzędziem typu V. Pozwala generować ścieżki narzędzia na obydwie krawędzie skrawające. Wykonuje obróbkę ze zmienną głębokością, co pozwala zmniejszyć efekt powstawania karbu.

Rowki profile - Nowa opcja „wstępne zagłębienie”

Przed tradycyjnym przejściem wykończeniowym istnieje teraz możliwość włączenia/wyłączenia opcji „wstępnego zagłębienia”. Daje to wpływ na ilość pozostawianego materiału, możliwość ustawienia punktu początkowego zagłębienia a także kontrolę nad posuwem obróbki.

Aktualizacja Operacji

Operacje w EDGECAM przepisano, udoskonalono i usprawniono ich obsługę. Teraz programistom będzie jeszcze łatwiej wykonywać obróbkę detali.

Cykl Otwory - Ulepszona opcja unikania kolizji

Cykl otwory wzbogacono o możliwość inteligentnego wyjazdu narzędzia w celu uniknięcia kolizji z uchwytem przy przejściach narzędzia pomiędzy obrabianymi otworami. Daje to możliwość minimalizacji ilości jego ruchów, skuteczniejszego unikania kolizji a także bezpieczniejszego wiercenia otworów.

Inteligentny cykl w wycinaniu drutowym

Nowy cykl został dodany do interfejsu w wycinaniu drutowym. W oparciu o ustawienia geometrii oraz wprowadzone polecenia decyduje on, czy należy użyć obróbkę 2-osiową czy też 4-osiową. Cykl ten użyteczny jest w przypadku, gdy w jednym procesie stosuje się zarówno obróbkę 2- jak i 4-osiową.

Odległość wycofania - Cykl 5-osiowy

W cyklu 5-osiowym dostępna jest nowa opcja „Odległość wycofania”. Jeżeli narzędzie wykonuje duży ruch kątowy, większy niż limit zmiany kąta, to teraz najpierw zostanie wykonane szybkie wycofanie tuż przy części.

Ulepszenie strategii Workflow

W ramach strategii Workflow wprowadzono opcję „Tryb wiercenia”, która daje wybór pomiędzy stałymi a napędzanymi narzędziami. Ponadto objęto wsparciem dolną głowicę, dzięki czemu będzie ona wykorzystywana bardziej efektywnie.

Ulepszenia Cech

Wsparcie dla modelu bryłowego ACIS

Ulepszenie wprowadzone dla modeli ACIS pozwala przechowywać i używać jako model bazowy tylko jedną kopię modelu bryłowego.

Cecha Częściowy kąt otworu

Nowa cecha „Częściowy kąt otworu” pozwala na określenie minimalnego częściowego kąta otworu, dla którego zostanie wyszukana cecha.

Ulepszenia w Interfejsie

Obrazki oraz podpowiedzi – Cykle frezowania

W ramach wprowadzonych poprawek, szereg cykli wzbogacono o nowe obrazki oraz podpowiedzi.

Ulepszenia w EWS

Odsunięcie 2D w EWS

Wdrożono narzędzie umożliwiające odsunięcie 2D. Pozwala ono na przesunięcie geometrii podczas szkicowania. Skraca tym samym czas potrzebny na wykonanie i wykończenie podobnej geometrii.

Możliwość edycji wymiaru bez wychodzenia z polecenia

EDGECAM w wersji 2016 R1 daje możliwość zmiany wymiaru bez konieczności wychodzenia z polecenia.

 

Wykorzystaj możliwości najnowszych rozwiązań CAM - Zapytaj o ofertę EDGECAM

Poprzedni | Następny