EDGECAM 2016 R2 - już wkrótce!

Niebawem pojawi się najnowsza wersja oprogramowania - EDGECAM 2016 R2.

Oprogramowanie to niesie szereg usprawnień, będących efektem sprawnej wymiany informacji pomiędzy użytkownikami, a jego twórcami. Poprawki dotyczą m. in. procesów obróbki, Workflow, interfejsu czy Kreatora postprocesorów.

Każda nowa wersja EDGECAM jest dostępna za darmo dla użytkowników posiadających aktualną usługę subskrypcji.

Oto najważniejsze udoskonalenia, jakie wprowadza EDGECAM 2016 R2:

Usprawnienia w obróbce

Toczenie z obrotowymi głowicami - obrabiarki wielozadaniowe

Wprowadzono wsparcie dla frezarek z opcją toczenia przy użyciu tokarskiego narzędzia. Rozwiązanie to jest zwykle stosowane przy obróbce przedmiotów o dużych gabarytach, gdzie element jest nieruchomy, a zespoły obrabiarki wykonują ruchy realizujące obróbkę tokarską, zazwyczaj bardzo dużych otworów.

Średnica toczenia jest regulowana przy użyciu Osi pomocniczej, dołączonej do głowicy.

Główną, wspieraną konfiguracją maszyny, jest poziome centrum z osią B w stole.

Toczenie z obrotowymi głowicami

Zaawansowanie 5-osi

Kontrola kolizji - Wycofaj narzędzie w płaszczyźnie narzędzia

Usprawnienie daje możliwość ruchów narzędzia w jego płaszczyźnie, która jest zorientowana prostopadle do osi narzędzia. Jeśli pojawi się ryzyko kolizji, narzędzie zostanie odsunięte w płaszczyźnie narzędzia, prostopadle do kierunku skrawania.

Kontrola kolizji

Strategia Po krzywej

Strategia Po krzywej tworzy ścieżkę narzędzia, która jest dopasowana do kierunku V lub U powierzchni obrabianej. Użytkownik może wskazać kierunek z poziomu interfejsu. W strategii tej można obrabiać pojedyncze powierzchnie.

Strategia Po krzywej

Obliczenia Bazowane na Powierzchniach - Lustro

Odbicie lustrzane ścieżki narzędzia, symetrycznie względem zdefiniowanej osi i punktu.

Obliczenia bazowane na powierzchniach

Obróbka Bokiem Freza (SWARF) - Maksymalny krok kątowy dla osi obrotowych

Funkcja ogranicza kąt obrotu głowicy obrabiarki do określonej wartości, mierzonej od ostatniego punktu ścieżki narzędzia. Jeżeli kąt obrotu jest zbyt duży ze względu na właściwości kinematyczne obrabiarki, odległości pomiędzy dwoma punktami ścieżki narzędzia zostaną wypełnione dodatkowymi punktami. Ilość punktów jest obliczana przez podział kąta obrotu i maksymalnego kroku kątowego. Rezultatem jest zmiana kąta w małych krokach.

Obróbka kanałów - Zawijanie ścieżki

Zawijanie ścieżki powoduje wydłużenie ścieżek narzędzia, pozwalając na bezpieczny dojazd i stopniowe, łagodne wejście w kanał. Narzędzie wchodzi w kontakt z materiałem stopniowo od wierzchołka. Nie zachodzi wejście pełną średnicą.

Obróbka kanałów - zawijanie ścieżki

Obróbka kanałów - Automatyczna Prowadnica

W Obróbce Kanałów automatyczne tworzenie prowadnicy uległo zmianie. Do utworzenia ścieżki wymagana jest odpowiednia ilość miejsca pomiędzy prowadnicą, a obrabianą powierzchnią. W poprzedniej wersji, w przypadku, gdy którakolwiek część prowadnicy była zbyt blisko obrabianej powierzchni, żadna ścieżka nie była wygenerowana. W nowej wersji ścieżki generowane są do momentu, w którym prowadnica zbliży się do ścianki tak, że nie będzie możliwe dalsze wygenerowanie ścieżki. Wynikowa ścieżka jest sprawdzona pod kątem kolizji.

Obróbka kanałów - Automatyczna Prowadnica

Obróbka Wirników - Naroża wykańczająco

Cykl ten tworzy wykończeniową ścieżkę narzędzia w strefie naroża pomiędzy piastą a łopatką wirnika. System automatycznie wykrywa naroże elementu. Obszar do obróbki w obrębie piasty i bandaża można definiować poprzez określoną ilość przejść i szerokość skrawania, bądź też średnicę dużego narzędzia.

Obróbka Wirników - Naroża wykańczająco

Rowki Zgrubnie - Liczba ścieżek, Optymalny poziom

Dodano dwie nowe funkcje do cyklu Rowki Zgrubnie: Liczba ścieżek i Optymalny poziom. Modyfikatory są dostępne na zakładce Ogólnie:

Rowki Zgrubnie - Liczba ścieżek, Optymalny poziom

Kontrola osi obrotowych - Wycinanie drutowe

Wprowadzono Kontrolę osi obrotowych do cyklu Cięcia na zakładce Ogólnie. Nowa karta Obrót, umożliwiająca konfigurację osi obrotowej, została dodawana do postprocesorów: ACcut, AccuteX, ACfanuc, ACmillennium, ACVision. Chmer, Fanuc, Makino. Mitsubishi i Sodick.

Ręczne tworzenie profilu tokarskiego - Możliwość edycji wybranych elementów

W EDGECAM 2016 R2 poprawiono edycję Profilu tokarskiego. Wcześniej użytkownik nie miał możliwości edycji wybranych elementów na profilu tokarskim. Edycja ograniczała się do wyboru przedniego i tylnego elementu. Teraz profil tokarski może być na nowo wskazany.

Ręczne tworzenie profilu tokarskiegoMożliwość edycji wybranych elementów

Ulepszenia w interfejsie

Ustawienie modelu - Przeglądarka Ustawienia

Okno Ustawienia zostało przeniesione do przeglądarki. Ułatwia to definiowanie parametrów obróbki.

Przeglądarka Ustawienia

Obrazki i podpowiedzi

W ramach upraszczania interfejsu EDGECAM, dodano obrazki oraz podpowiedzi do cykli:

  • Zgrubny Wgłębny.
  • Rzutowanie Ścieżki.
  • Zaawansowany 5-osi; zakładka Głębokość.
  • Obróbka naroży.
  • Koncentryczne.

Obrazki i podpowiedzi

Wskazywanie

Polecenie Filtr zyskało nową opcję filtrowania ze względu na kolor geometrii. Obecnie możliwe jest zaznaczenie wszystkich, np. niebieskich lub czerwonych powierzchni na danej części.

Wskazywanie

Udoskonalenie w EDGECAM Workflow

Import IGES

Dzięki wprowadzeniu importowania plików IGES do EWS możliwe jest:

  • Po zaimportowaniu pliku - wybieranie dowolnych elementów krawędziowych.
  • Za pomocą opcji Tworzenia powierzchni linkowanej - stworzenie profili do wycinania drutowego, drugi szkic można utworzymy za pomocą opcji Wyciąg model krawędziowy.

Import IGESImport IGES - historia operacji

Usprawnienia Kreatora postprocesorów

Wsparcie dla niewspółosiowych głowic (głowice skośne)

EDGECAM 2016 R2 daje możliwość symulacji głowic, które nie leżą w tej samej osi X (1,0,0).

Po zmianie właściwości osi X głowica będzie obrabiać profil tokarski pod innym kątem (nie 180°). Zostało to powielone również w Symulatorze. Pozycja narzędzia oraz jego ścieżki są obracane o zadany kąt, który odzwierciedla ustawienia drzewka obrabiarki.

Frez krążkowy - Punkt płytki

Dodano Pomocniczy Punkt płytki dla frezów krążkowych. Funkcja umożliwia ustawienie punktu płytki na górze ostrza.

Ułatwia to ustawienie głębokości w cyklu przy obróbce górną krawędzią narzędzia.

Frez krążkowy

Wykorzystaj możliwości najnowszych rozwiązań CAM - Zapytaj o EDGECAM 2016 R2

Poprzedni | Następny