EDGECAM 2017 już wkrótce!

EDGECAM 2017 przynosi szereg udoskonaleń i nowych funkcjonalności. Inżynierowie oprogramowania Vero Software jak zawsze mają na celu ułatwienie i przyspieszenie procesu obróbki.

Najważniejsze udogodnienia w nowej wersji to:

Uchwyt Wielopozycyjny

W najnowszej wersji EDGECAM dodano menadżer Uchwytu wielopozycyjnego, dzięki czemu możliwe jest odpowiednie zamocowanie części a także optymalizacja oraz symulacja programowanej obróbki.

Sprawdzanie kolizji podczas ruchu indeksowania

Do nowej wersji oprogramowania została dodana opcja sprawdzająca kolizje podczas ruchu indeksowania, po zaznaczeniu ruch bezpieczny/wycofanie jest automatycznie optymalizowany.

Ulepszenia w opcji Wstaw

Obecnie możliwe jest wstawienie odrębnej sekwencji z ostatnio zapisanego pliku PPF. W związku z tym dodano dwie nowe opcje: Lista Sekwencji - przy użyciu tej opcji możliwe jest importowanie do aktualnej obróbki wszystkich sekwencji lub jednej wybranej zidentyfikowanej po nazwie. Lista Zer – ta opcja umożliwia początkowe wybranie z listy dostępnego zera z pliku PPF.

Pomiar w Toczeniu

W tym wydaniu oprogramowania EDGECAM zaimplementowano możliwość Pomiaru w Toczeniu co umożliwia zamocowanie narzędzi pomiarowych na wszystkich głowicach. Narzędzie może być załadowane w dowolnej pozycji przy odpowiednio ustawionym Zerze Cykle pomiarowe są dostępne tylko wtedy gdy zdefiniowane jest odpowiednie narzędzie, wybrany płaski tryb pracy oraz makra pomiarowe dostępne są w bieżącym postprocesorze.

Poprzedni | Następny