Screenshot

 


Screenshot

 


Screenshot

 


Screenshot

 

 

Najważniejsze aktualizacje w EDGECAM 2020.1

Najnowsza wersja oprogramowania jest już gotowa do pobrania i wprowadza wiele udogodnień podczas projektowania modelu i tworzenia ścieżki narzędzia

Asocjatywność ścieżki narzędzia w cyklu Planowania, Wydłużanie ścieżki w Wierszowaniu oraz ulepszenia w cyklu Obróbkai addytywna, najnowsza wersja oprogramowania EDGECAM zawiera ponad 30 aktualizacji i ulepszeń.

Oprócz nowego EDGECAM 2020.1 opcjonalny moduł CAD EDGECAM | Designer zastąpił Part Modeler. Zawiera on niezbędne narzędzia pozwalające zaprojektować, naprawić i zmodyfikować każdy model. EDGECAM | Designer jest uważany za najlepsze rozwiązanie pozwalające płynnie przejść od projektu do produkcji.

EDGECAM | Designer

W programie EDGECAM | Designer wprowadzono ponad 50 ulepszeń - trzy główne to:

  • Możliwość dołączania informacji o wykończeniu i tolerancji modelu i powierzchni za pomocą nowego polecenia Atrybuty powierzchni. EDGECAM korzysta z informacji i stosuje je dla cech, dzięki czemu można je wykorzystać przy podejmowaniu decyzji na temat doboru strategii lub do ustawiania obrotów i posuwu;
  • Nowe, wydajne polecenie Edytuj zakres, dzięki któremu można zmodyfikować przycięcie powierzchni bezpośrednio na arkuszu lub bryle, bez konieczności wyciągania powierzchni lub krawędzi;
  • Świeży nowy wygląd polecenia Automatyczne ograniczanie powierzchni dla szybkiego tworzenia złożonych powierzchni.

Cykl Obróbka addytywna

W EDGECAM 2020.1 ulepszono funkcję dla modeli podciętych w cyklu Obróbki addytywnej, umożliwiając użytkownikowi ustawienie Maksymalnego kąta nawisu.

Dodatkowo wprowadzono Kontrolę zakresu, która działa w taki sam sposób, jak w pozostałych cyklach frezarskich.

Cykl Fazowanie

W nowej wersji znacząco poprawiono cykl Fazowania, dzięki dodaniu pięciu nowym funkcji identycznych jak w cyklu Profilowanie. Lepszą kontrolę ścieżki narzędzia osiągnięto dzięki nowym modyfikatorom takim jak Głębokość skrawania i Przyrostu cięcia i Z Naddatek.

Dodano sześć „strategii narożnych”, umożliwiających programistom kontrolę nad narzędziem wokół ostrych naroży. Jest to szczególnie przydatne, gdy wymagane jest płynniejsze przejście pomiędzy narożami.

Wprowadzenie modyfikatorów Optymalizuj ścieżkę i Tolerancja liniowości skraca czas trwania cyklu, określając kolejność obróbki w cyklu.

Cykl Rowki profile – Bieżący półfabrykat

Użycie funkcji Wstępnego zagłębiania we wcześniejszych wersjach oprogramowania znacząco skracała czasy trwania cyklu, jednakże zwiększało się ryzyko kolizji, np. ze względu na półfabrykat, który mógł być powyżej wybranego rowka. Nowa wersja rozwiązuje ten problem, wprowadzając funkcję Użyj bieżącego półfabrykatu, dzięki czemu ścieżki w cyklu zawsze są generowane powyżej bieżącego półfabrykatu.

Wierszowanie – Wydłużenie

Ścieżkę narzędzia w cyklu Wierszowanie można teraz wydłużyć. Ta funkcja jest taka sama jak ta dostępna w cyklu profilowania.

Toczenie zgrubne – Definiowanie czasu pomiędzy wycofaniami

Udoskonalenie polecenia pozwalającego na czasowe definiowanie wycofania narzędzia jest szczególnie istotne w przypadku obróbki twardych materiałów i pozwala kontrolować szybkość zużycia płytki.

Toczenie – Wsparcie dla głowic półpozycyjnych

EDGECAM 2020.1 posiada pełne wsparcie dla głowic półpozycyjnych.

Powyżej przedstawiono kilka najważniejszych ulepszeń i nowości, w celu zapoznania się z pełną specyfikacją należy pobrać najnowsze oprogramowanie i zapoznać się z Opisem nowości.

 

Pobierz EDGECAM 2020.1

 

 

Poprzedni | Następny