EDGECAM 2020.0 wspiera jedno z najszybszych 5-osiowych narzędzi obróbkowych

Najnowsza wersja oprogramowania oferuje wsparcie dla frezów baryłkowych, zwiększoną wydajność i nowy cykl Głębokich otworów.

Wprowadzenie specjalnej 5-osiowej strategii kontroli pozwalającej na pochylenie narzędzia według punktu kontaktowego w połączeniu z frezem baryłkowym jest znaczącym ulepszeniem w najnowszej wersji EDGECAM.

Zdaniem Brand Manager - Johna Buehler - frezy baryłkowe są uważane za jedno z najbardziej wydajnych narzędzi przy obróbce 5-osiowej, dlatego też wprowadzono je do Magazynu narzędzi w EDGECAM.

Oprócz nowej opcji pochylania narzędzia według punktu kontaktowego, zaawansowany cykl 5-osiowy oferuje również dodatkową kontrolę ścieżki narzędzia w strategii SWARF.

“W odpowiedzi na potrzeby klientów w zakresie rozwoju oprogramowania, EDGECAM 2020.0 pozwala użytkownikom na tworzenie skomplikowanych gwintów takich jak VAM i Acme. Wdrożony cykl pozwala na obróbkę zgrubną oraz wykańczającą.” - John Buehler, EDGECAM Brand Manager.

Nowe i ulepszone funkcje wprowadzone do oprogramowania EDGECAM 2020.0 zapewniają zwiększoną wydajność podczas Frezowania i Toczenia. Ponadto EDGECAM Inspect wzbogaciło się o dodatkowych 13 ulepszeń.

Po pierwsze… mając na uwadze potrzebę szybkiego generowania ścieżek narzędzi w celu obniżenia kosztów produkcji, EDGECAM 2020.0 zaoferował znaczny wzrost wydajności podczas obróbki Zgrubnej lub Profilowanie modelu bryłowego.

Wprowadzona wcześniej w cyklu Wiercenie w wydaniu 2018 R1 strategia „Głębokie Otwory” została udoskonalona, co uzasadnia utworzenie indywidualnego cyklu. Ulepszone i rozmieszczone na poszczególnych kartach opcje w znaczny sposób zwiększają kontrolę nad ścieżką narzędzia.

Wybrane aktualizacje:
• Wprowadzenie specjalnej 5-osiowej strategii kontroli pochylenia narzędzia według punktu kontaktowego w połączeniu z frezem baryłkowym.
• Ulepszenia w obszarze zapewniającym większą wydajność zarówno w przypadku Frezowania jak i Toczenia.
• Wzrost wydajności podczas obróbki Zgrubnej lub Profilowanie dla modeli bryłowych.
• Profilowanie Gwintu – nowy cykl w środowisku Toczenia.
• Strategia obróbki Wave wzbogacona o funkcję „Zapobiegaj wiórom”.
• Udoskonalenia w module EDGECAM Inspect.
• Około 50 ulepszeń dotyczących modułu EDGECAM | Designer.

Środowisko toczenia oferuje nowy cykl obróbki - Profilowanie gwintu. „W odpowiedzi na potrzeby klientów w zakresie rozwoju oprogramowania, EDGECAM 2020.0 pozwala użytkownikom na tworzenie skomplikowanych gwintów takich jak VAM i Acme” mówi John Buehler. „Wdrożony cykl pozwala na obróbkę zgrubną oraz wykańczającą.”

Popularna strategia obróbki Wave została wzbogacona o opcję “Zapobiegaj wiórom”. Podczas obróbki Zgrubnej ścieżka narzędzia może być generowana w taki sposób, że powstaje na środku cienka ścianka nieobrobionego materiału. Ścianki te stają się słabe, wchodzą w wibrację i pękają, co może powodować uszkodzenie narzędzia.

„Zauważyliśmy, iż aby zminimalizować to ryzyko użytkownicy rezygnowali z wydajności poprzez zmniejszenie Posuwu i Obrotów. Wprowadziliśmy więc opcję „Zapobiegaj wiórom”, która zmienia kierunek ścieżki narzędzia, dzięki czemu eliminowane są naprężenia skrawające, a co za tym idzie użytkownicy mogą pozostawić bez zmian wartości Posuwu i Obrotów.”

Wprowadzono wsparcie dla rosnącej liczby obrabiarek wspierających pomocniczą oś Z. Pomocnicze osie Z można teraz dodawać podczas tworzenia postprocesorów MTM.

Używając cyklu Rowki profile, użytkownicy mogą teraz kontrolować “Kąt orientacji profilu teoretycznego” dla pierwszego i ostatniego elementu. Opcja umożliwia zmianę geometrii wejść, gdy na zakończeniach profilu nie mamy podanych promieni lub faz, a chcemy je wykonać.

W cyklu Toczenie wykańczające Opcja “Odejście” jest dostępna dla kierunku “Do góry” i „w dół”.

Strategia Spirala w cyklu Wiercenie ma teraz możliwość określenia naddatku XY. Umożliwia cyklowi pozostawienie materiału na cykl wykańczający lub na inną operację.

Dwa nowe typy narzędzi – Jaskółczy ogon i podwójny kąt – zostały dodane do Magazynu narzędzi. Eliminuje to potrzebę tworzenia niestandardowych grafik narzędzi, dzięki czemu oszczędzany jest czas i koszt programowania.

Przechodząc do EDGECAM Inspect, Brand Manager ds. Badań i rozwoju Andy Mears mówi, że programiści odpowiedzieli na liczne prośby klientów rozszerzając możliwości pomiarowe w środowisku toczenia.

Ogólny interfejs został zmieniony tak, aby pasek narzędzi był bardziej intuicyjny. „Opcje pomiarowe” podzielono na dwa oddzielne okna dialogowe, co oznacza, że użytkownicy mogą skoncentrować się oddzielnie na opcjach programowania ścieżek i odczytywania zmierzonych wartości.

Do Cyklu inspekcji dodano kontrolę bezpiecznego wycofania, która pozwala w pełni kontrolować ruchy sondy po dokonaniu pomiaru. Dodano również funkcję alternatywne indeksowanie przy edycji poszczególnych cech.

Polecenie Kąt do osi X, Kąt do osi Y i Kąt do osi Z zostały zastąpione pojedynczym poleceniem Kąt do linii. Pozwala to na określenie odpowiedniego kierunku kąta i zanotowanie odpowiedniej odchyłki w raporcie.

Spośród pozostałych usprawnień EDGECAM Inspect wyróżnić można jeszcze zmiany w cechach konstrukcyjnych oraz przekształcenie cechy kołowej na cechę łuk.

EDGECAM | Designer otrzymał 50 ulepszeń, które wypełniają luki pomiędzy systemami CAD i CAM.

Dni-Otwarte-HTM

ULEPSZENIA INSPECT


Dni-Otwarte-HTM

NOWY CYKL GŁĘBOKICH OTWORÓW

Poprzedni | Następny