Najnowsza wersja EDGECAM 2021.0 – już dostępna!!.

Najnowsza wersja oprogramowania EDGECAM 2021.0 została wzbogacona o wiele nowych funkcji poprawiających wydajność i jakość użytkowania oprogramowania. Zmiany jakie zostały wprowadzone dotyczą przede wszystkim cyklu Planowania, Profilowania, modułu Inspect, Toczenia oraz poprawy wydajności podczas pracy z dużymi modelami, poniżej przedstawiamy kilka ciekawych ulepszeń:

Obróbka regionami, nowa opcja umożliwiająca obróbkę wszystkich przejść w zadanym regionie przed przejściem do następnego obrabianego regionu. Funkcja znajduje się na zakładce Głębokość w cyklu Planowanie.

 

Strategia spirala - wprowadzono nową strategię obróbki, która umożliwia ułożenie ścieżek od zewnętrznych krawędzi do środka obrabianej powierzchni.

 

Profilowanie – wsparcie dla narzędzi typu "jaskółczy ogon", aby wykorzystać ten typ narzędzia należy:

  • Wprowadzić wartość Max podcięcie do zakładki Więcej … w taki sam sposób jak dla narzędzia krążkowego lub sferycznego.
  • W oknie dialogowym Profilowania należy wybrać powierzchnie bryły w zakładce Ogólnie i Kąty ujemne w zakładce Kontrola.
  • Wybrać powierzchnię do obróbki.

Dodatkowo można użyć funkcji bryły lub powierzchni i pracować z zakresami.

 
Indeksowanie – wsparcie dla płaszczyzn zaawansowanych.
Podczas indeksowania do płaszczyzny roboczej, która normalnie wymagałaby wyrównania z osiami maszyny, EDGECAM pozostawi ją w bieżącej orientacji, a cykle będą generowane względem tej płaszczyzny.
Dodano nową opcję Użyj płaszczyzn zaawansowanych do zakładki Ogólnie okna dialogowego Indeksowania, która po zaznaczeniu nie wyrówna płaszczyzny roboczej do osi maszyny. Została dodana nowa zmienna WPROTATION, gdzie wartość 0 oznacza, że płaszczyzna była już wyrównana i nie ma potrzeby generowania obrotu w kodzie NC.
 
Zalety:
  • Jeśli w obrabianym detalu musi zostać zmierzone położenie lub kąt łatwiej wprowadzić na sterowniku odsunięcia lub wywołać ręczne cykle pomiarowe.
  • Program odpowiada osiom w dokumentacji.
  • Łatwiejszy do odczytania kod NC.
 
Usprawnienie wydajności
W tej wersji zwrócono główną uwagę na obszary, w których EDGECAM spowalniał podczas pracy z bardzo dużymi plikami, dlatego też usprawniono następujące elementy:
  • Powolne usuwanie geometrii, gdy sekwencja zawiera setki instrukcji.
Problem polegał na tym, że sekwencja była odświeżana niezależnie od tego, czy geometria była używana w cyklu czy nie.
  • Włączenie/wyłączenie warstwy może zająć dużo czasu.
Można to zauważyć przy projektach z dużą ilością instrukcji i cech, podczas jej aktualizacji. Wcześniej u niektórych klientów zajmowało to ponad minutę, teraz zajmuje sekundę.
  • Generowanie modelu STL w pliku PPF.
Części ze złożonymi elementami generowały za każdym razem model STL do symulacji. Model STL jest teraz generowany i przechowywany w pliku PPF, co pozwala zaoszczędzić czas.
 

Link do pełnego opisu nowości oraz oprogramowania znajduje się poniżej:

Pobierz Opis nowości              Pobierz EDGECAM 2021.0


 

Poprzedni | Następny