Współpraca EDGECAM z Autodesk 2015

EDGECAM Solid Machinist został uznany po raz kolejny certyfikowanym partnerem dla produktów Autodesk Inventor 2015 - tworząc związek, który daje najlepsze w swojej klasie rozwiązania CAD i CAM.
 
Za pomocą dodatku do oprogramowania EDGECAM Autodesk Inventor, model CAD wysyłany jest bezpośrednio do EDGECAM Solid Machinist w celu wyszukania cech i procesów aplikacji CAM.  EDGECAM ładuje model z Inventora bezpośrednio, bez użycia pośredniej translacji, dzięki czemu nie ma utraty danych. Wszelkie zmiany wniesione do modelu w programie Inventor są automatycznie oznaczane podczas ładowania pliku EDGECAM, dając możliwość zaakceptowania lub odrzucenia ich. Akceptując zmiany w projekcie model automatycznie regeneruje cechy otworów i kieszeni, które były wprowadzone do oryginalnego modelu.
 
EDGECAM wyszukuje cechy do obróbki takie jak kieszenie, stemple i otwory w części zaprojektowanej poprzez Autodesk Inventor. Za pomocą jednego kliknięcia wydobywane są informacje odnoszących się do elementów projektu. Ponadto asocjatywność CAD z ścieżką narzędzia eliminuje przestoje w przypadku późniejszych zmian w projekcie.
 
Odmienione środowisko EDGECAM Workflow zapewnia, że przejście z CAD do kodu NC jest tak szybkie i skuteczne, jak to możliwe za pomocą prostych kroków, dodając półfabrykat i uchwyt oraz stosując procesy obróbkowe w części zaprojektowanej za pomocą Autodesk Inventor.
 
Generalny Menadżer Raf Lobato mówi twierdzi, że główną zaletą rozwiązania Inventor/ EDGECAM jest to, że procesy CAM są stosowane do oryginalnego modelu zaprojektowanego za pomocą Inventora. 
 
 
Ze względu na wysoki stopień integracji CAD i elastyczność w tworzeniu ścieżek narzędzi EDGECAM jest bardzo rentownym oprogramowaniem, umożliwia większą wydajności i szybki zwrot z inwestycji. Dlatego, jego połączenie z programem Autodesk Inventor dostarcza rozwiązania, które oferują najlepsze w swojej klasie produkty CAD i CAM. 
 
 

 

Poprzedni | Następny