EDGECAM | Designer – Tworzenie brył za pomocą przeciągnięcia przekroju po prowadnicy

EDGECAM | Designer umożliwia użytkownikowi wiele sposobów tworzenia powierzchni oraz brył. Jednym z nich jest przygotowanie modelu powierzchniowego za pomocą przekroju i prowadnicy, a następnie przekształcenie powierzchni w bryłę.

Poniższy film ilustruje ten sposób modelowania brył.

Poprzedni | Następny