EDGECAM Multi Task Machining

Moduł MTM w EDGECAM jest przeznaczony do obróbki wielkogabarytowych detali na frezarkach z możliwością toczenia. Dany moduł musi być połączony z licencją Advance Production lub Ultimate Production.

W tym rozwinięciu mamy możliwość włączenia dodatkowej osi U. Jeżeli chcemy frezować wybieramy oś X, natomiast jeśli chcemy wykonać operację tokarską wskazujemy oś X2 (czyli oś U).

Cykl Obróbka wgłębna Cykl Obróbka wgłębna

Dana oś U dotyczy półki, w której zamocowany jest nóż tokarski. Zmiana osi jest w tym przypadku bardzo ważna, ponieważ bez niej toczenie byłoby niemożliwe. Jest to związane z tworzeniem się kodu dla wybranego narzędzia.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Z powodu dużych elementów zaleca się, aby profile tokarskie w tym module były znajdowane poprzez opcję Profil tokarski i funkcję Wskaż lub poprzez rzutowanie geometrii w odpowiednim zerze, przy wyborze opcji Profile tokarskie. Wówczas zrzutowane linie zostaną zapisane w aktywnej warstwie.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

W przypadku wymiany narzędzia tokarskiego dochodzi nam dodatkowa opcja Dodatkowa oś i opcje Blokuj, Pierwszy, oraz Ostatni. Służy ona do sterowania osią U podczas odwoływania narzędzia.

Cykl Obróbka wgłębna

Bardzo ważnym zagadnieniem w tym module jest tworzenie odpowiednich zer oraz indeksowanie się do nich. Najlepiej jest tworzyć zera w płaszczyźnie pracy TOCZ(ZX) w wymiarach 2D, ponieważ będziemy mogli znaleźć profile tokarskie, które są niezbędne przy obróbce brył. W opcjach indeksowania pojawia się nowa funkcja dotycząca typu bazy. Oprócz podstawowych opcji Bezwzględnie i Przyrostowo dochodzi jeszcze funkcja Bazy dodatkowe. Dzięki tej funkcji mamy możliwość sterowania dynamicznym układem współrzędnych.

Cykl Obróbka wgłębna

Aby w pełni skorzystać z możliwości postprocesora przeznaczonego do modułu MTM, należy go odpowiednio ustawić w Menadżerze obrabiarek.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Poprzedni | Następny