EDGECAM standard w inteligentnej obróbce brył dołączył do projektu Centrum Zaawansowanych Badań Jądrowych (NAMRC) w Wielkiej Brytanii, który zakłada rozwój cywilnego przemysłu jądrowego. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu możliwości obróbki, przy użyciu oprogramowania EDGECAM.

Wielka Brytania przygotowuje się do wartej prawie 60 bilionów inwestycji w nowe elektrownie jądrowe (do 16GW mocy wytwórczych). EDGECAM pomaga firmom w procesie produkcji, zwiększając jej możliwości i wydajność.

NAMRC współpracuje z partnerami akademickimi i przemysłowymi w procesie dystrybucji, produkcji jądrowej, rozwoju wiodących procesów produkcyjnych i technologiczny. Wspiera przedsiębiorstwa od globalnych gigantów do MŚP, które są zainteresowane dostarczaniem nowej generacji elektrowni. NAMRC asystuje przy projektach badawczo-rozwojowych, wykorzystująć swoją wiedzę i możliwości w celu rozwiązania problemów produkcyjnych do daje firmom przewagę nad konkurencją.

Zespół zajmujący się obróbką w NAMRC współpracuje z członkami projektów inżynierskich w celu poprawy techniki produkcji poprzez połączenie obrabiarki, noża oraz oprogramowania. Zespół wybrał do pracy EDGECAM zwłaszcza do toczenia/frezowania oraz możlwości poziomego wiercenia. Dobre ustawienie procesu obróbki jest kluczowym elementem w celu zwiększenia wydajności cięcia metalu i wykorzystania wielu maszyn staje się zjawiskiem powszechnym w produkcji.
 
Elementy maszyn mogą ulegać kolizjom w obrębie obszarów swojej pracy zwłaszcza jeśli głowice wielowrzecionowe, podwójne wrzeciona, podtrzymki i półfabrykaty poruszają się w ograniczonej przestrzeni. EDGECAM zapewnia pełne wsparcie dla obrabiarek, umożliwiając im wykonywanie wielu zadań unikając kolizji. Umożliwia przy tym producentom jądrowym korzystanie z technologii i wiedzy zespołu EDGECAM

Członkostwo EDGECAM w projekcie polega na dostarczaniu oprogramowania oraz usług dla zespołu NAMRC.

Poprzedni | Następny