EDGECAM Workflow Solids (EWS)

W najnowszej wersji rozwiązania EDGECAM 2015 R1 dodano nowe polecenia do wewnętrznego systemu modelowania. Pliki DXF oraz DWG mogą zostać zaimportowane w celu przyśpieszenia procesu projektowania. EWS umożliwia tworzenie zewnętrznych oraz wewnętrznych gwintów. W obrębie modelowania wprowadzono szereg poleceń oszczędzających czas m. in. funkcję kopiowania/przenoszenia, a także szyk liniowy i kołowy.

Wielobok

Wprowadzono nowe narzędzie Wielobok, które pozwala użytkownikowi na tworzenie wieloboków 2D, wraz z możliwością określenia pozycji punktu środkowego i wprowadzeniem ilości boków oraz promienia.

Szyk kołowy oraz liniowy

Dodano dwie nowe opcje Szyk kołowy oraz liniowy do możliwości edycji modeli bryłowych, dzięki którym użytkownicy EWS będą mogli:
  • Tworzyć kopie cech takich jak otwory.
  • Tworzyć szyk kołowy cech.
  • Tworzyć szyk liniowy cech.
 

Wewnętrzny i Zewnętrzny gwint

Dzięki nowo wprowadzonej opcji w EWS możliwe jest tworzenie Zewnętrznych oraz Wewnętrznych gwintów.
 

EWS - Opcje fazowania i zaokrąglania w oknie dialogowym Wyciąganie

 
Wprowadzono dodatkowe opcje Zaokrąglania oraz Fazowania do okna dialogowego Wyciągnięcie.
 
Wystarczy wybrać do Fazowania lub Zaokrąglania górną lub dolną krawędź wyciąganego elementu. Fazowanie lub Zaokrąglenie zostanie umieszczone automatycznie w Historii operacji.
 
 
Uwaga: Nie można edytować fazy lub zaokrąglenia podczas edycji Wyciągnięcia.
 

EWS Przesuń

 
Wprowadziliśmy dodatkową opcję Przesuń, która pozwala na przesuwanie linii konstrukcyjnej o zadaną wartość.
Narzędzie Przesuń może być również stosowane przy manipulowaniu profilami DXF/DWG. Narzędzie Przesuń składa się z takich elementów jak:
  • Przesunięcie - umożliwia ruch elementu w osi X i Y.
  • Obrót - umożliwia ruch obrotowy elementu w określonym punkcie.
  • Lustro - umożliwia przenoszenie elementów poprzez określenie osi odbicia lub wokół środka profilu.

Import plików DXF/DWG

 
Możliwe jest importowanie plików w formacie DXF/DWG do EWS tak, że mogą być one przekształcane w modele bryłowe.
 
Tworzenie Płaszczyzny odniesienia
 
 
W poprzedniej wersji EWS, nie było możliwości rozmieszczania cech na zakrzywionych powierzchniach, tam gdzie użytkownik potrzebował.
 
Wprowadziliśmy taką możliwość, dzięki czemu użytkownik może tworzyć bardziej złożone modele.
Opcja pozwoli użytkownikom:
  • Tworzyć szkic na zakrzywionych powierzchniach oraz ograniczać je w razie potrzeby.
  • Tworzyć płaszczyzny odniesienia na płaskich powierzchniach. Podczas uruchamiania szkicu, po prostu kliknij na krawędź lub wierzchołek a okno dialogowe z dodatkowymi opcjami się pojawi.
  • Na manipulowanie obszarem płaszczyzny szkicu (zastosowanie przesunięcia, zmiana kątów i obrót).
  • Edytować istniejącą płaszczyznę szkicu.

Poprzedni | Następny