Tworzenie przekroju w dowolnym miejscu na detalu

Poniższy tutorial przedstawia sposób stworzenia przekroju w dowolnym miejscu na detalu, który może nam posłużyć np. do bardzo wnikliwej analizy ścieżek narzędzia, które nie byłyby widoczne w standardowym widoku.

W przykładzie posłużono się modelem poniżej.

Cykl Obróbka wgłębna

Jak widać zero (układ współrzędnych) znajduje się poza obszarem modelu, załóżmy, że chcemy stworzyć przekrój w miejscu gdzie znajduje się kieszeń.

Możemy zrobić to na dwa sposoby.

Pierwszym z nich jest ręczne wpisanie współrzędnych położenia środka kieszeni od naszego aktualnego zera na odpowiedniej osi.

Wybieramy Menu Widoku, następnie Ustawienia Widoku, zakładka Przekrój i wypełniamy pole odpowiedniej osi o wartość odsunięcia oraz wybieramy kierunek cięcia.

Skrawanie

W efekcie otrzymujemy przekrój.

Skrawanie

Drugą metodą utworzenia przekroju w dowolnym punkcie jest utworzenie nowego zera poprzez np. przesunięcie układu współrzędnych na odpowiednią pozycję na detalu i analogicznie wybranie opcji Menu Widoku, Ustawienia Widoku, zakładka Przekrój następnie nie ma potrzeby wpisywania wartości odsunięcia a tylko zaznaczenia kierunku cięcia. Tą metodę możemy stosować nie znając wartości odsunięcia przekroju od naszego aktualnego zera.

Poniżej znajduje się krótki film pokazujący obie metody tworzenia przekroju:

Poprzedni | Następny