Moduł „Inspection”

Nowym modułem w EDGECAM 2017 R2 jest moduł Inspection, który służy do pomiaru różnych elementów za pomocą sondy. W celu przejścia do modułu "Inspection" należy w zakładce „Tematy” wybrać opcję Inspection. Wówczas w zakładce „Obróbka” pojawią się nowe opcje.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Aby zaprogramować dany cykl pomiarowy należy w pierwszej kolejności wybrać sondę, którą będziemy dokonywali pomiaru. Daną sondę wybieramy klikając ikonkę Sonda.

Cykl Obróbka wgłębna

Po wybraniu narzędzia klikamy w ikonkę Opcje i w dostępnych oknach dialogowych ustalamy wszystkie najważniejsze parametry związane z pomiarem.

Cykl Obróbka wgłębna

W zakładce o nazwie „Cechy” wprowadzamy informacje dotyczące ilości pomiarów oraz na jakiej głębokości lub w jakiej odległości od siebie będą one wykonywane.

Cykl Obróbka wgłębna

W zakładce „Tolerancja” ustala się zakres tolerancji w jakim powinien znaleźć się zmierzony wymiar. Wygenerowany raport porówna nam pomierzone wyniki z zadanym polem tolerancji.

Skrawanie

Na wstążce „Cykl” wskazuje się model do kalibracji, który domyślnie znajduje się na stole maszyny. W tym miejscu należy wpisać jego współrzędne oraz wartość promienia kulki. Jeżeli model kalibracyjny został wczytany do środowiska pracy, wówczas można go wskazać, należy jednak pamiętać o zaznaczeniu opcji Wskaż.

Skrawanie

Ustawienia postprocesora i typu raportu znajdują się w ostatniej wstążce „Wyjście”.

Cykl Obróbka wgłębna

Do wyboru mamy bardzo wiele cech: punktowe, kołowe, dotyczące płaszczyzn, wymiarów szerokości, kątowych lub zależnych. Aby stworzyć daną cechę, należy wybrać interesującą nas opcję, a następnie wskazać ją na modelu.

Cykl Obróbka wgłębna

Stworzone cechy można w prosty sposób edytować za pomocą opcji edycji. Aby tego dokonać należy kliknąć w ikonę Edytuj, a następnie wskazać cechę, którą chcemy edytować.

Cykl Obróbka wgłębna

W celu wygenerowania ścieżki sondy należy kliknąć w ikonkę Sprawdzanie ścieżki narzędzia, wprowadzić odpowiednie wartości i zaakceptować. Następnie wskazujemy cechy, które mają być zmierzone i zatwierdzamy.

Cykl Obróbka wgłębna

Na wstążce „Kod NC” można dla zaprogramowanej kontroli wygenerować kod oraz wyniki, które mogą być zapisane w arkuszu kalkulacyjnym lub w innym formacie wskazanym wcześniej w Opcje -> Wyjście.

Cykl Obróbka wgłębna

W celu wygenerowania raportu w arkuszu kalkulacyjnym należy najpierw kliknąć w opcję Wyniki -> Wprowadzanie tekstu, a następnie ikonkę Wyniki. Wówczas otworzy nam się arkusz kalkulacyjny z informacjami dotyczącymi wykonanych pomiarów.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

Poniżej znajduje się krótki film ilustrujący tutorial:

Poprzedni | Następny