Przedstawiamy nowości z zakresu symulacji z najnowszej wersji EDGECAM 2013R1 jak: upraszczanie półfabrykatu z symulacji czy definiowanie punktu przewijania w symulacji.

Upraszczanie półfabrykatu z symulacji

 • Poprzednia metoda upraszczania mogła zająć wiele minut aby uprościć skomplikowane
  półfabrykaty. Dzięki nowej metodzie upraszczania półfabrykatu (używającej baz OpenMP
  i posiadającej znacznie ulepszony algorytm) upraszczanie powinno trwać kilka sekund (na Core i7
  Quad Core) uproszczenie bardzo skomplikowanego półfabrykatu (100MB + STL) i ułamki sekund
  dla czegoś mniej skomplikowanego.
   
 • Upraszczanie jest wykorzystywane przez polecenie Uaktualnij półfabrykat, kiedy powstały
  półfabrykat przekracza wielkość podana w oknie, zostanie wykonane uproszczenie. Jest również
  stosowany podczas zapisywania półfabrykatu STL na zadanie bezpośrednio z symulatora.

Definiowanie punktu przewijania w symulacji

 • W symulacji możemy teraz oznaczyć miejsce do którego będziemy mogli szybko przewinąć
  symulacje stosując przycisk Do tyłu. Symulacja rozpocznie się od miejsca oznaczonego jako punkt
  przewijania (<<).

 

Wirujące oprawki frezarskie

 • W symulacji wprowadzono opcje Obróć oprawki napędzane. Opcja ta pozwala uwidocznić obrót
  oprawki jednocześnie upraszczając kształt całego narzędzia w symulacji do elementu wirującego.
  Opcja jest domyślnie włączona w opcjach widoku symulatora.

 

Poprzedni | Następny