Nowe możliwości w obróbce skrawaniem - EDGECAM 2016

Premiera najnowszej wersji EDGECAM 2016 ma miejsce na przełomie roku. Właśnie wtedy przedsiębiorstwa produkcyjne podsumowują swoją działalność i planują dalszy rozwój. Rozwiązania technologiczne, jakie niesie ten flagowy system CAM firmy Vero Software, zapewnią najwyższy poziom efektywności obróbki.

Szereg zmian wprowadzonych w EDGECAM 2016 R1 jest efektem doświadczenia inżynierów oraz dwukierunkowej wymiany informacji pomiędzy twórcami a użytkownikami oprogramowania.

Intuicyjność i efektywność

EDGECAM to znany z intuicyjnej obsługi i efektywności pracy system komputerowego wspomagania wytwarzania. Wersja EDGECAM 2016 R1 przynosi szereg udoskonaleń zarówno w modułach CAD jak i CAM. Ulepszenia obejmują procesy obróbki, cechy, modeler EWS, a także interfejs użytkownika.

Wydajne strategie obróbki

Sukcesywne wdrażanie nowatorskich rozwiązań jest warunkiem maksymalnej efektywności każdego systemu CAM. Wprowadzone w EDGECAM 2016 R1 Toczenie po rampie to nowa metoda obróbki zgrubnej. Toczenie po rampie służy podniesieniu wydajności procesów technologicznych poprzez optymalizację ruchów narzędzia i zmniejszenie zużycia krawędzi skrawającej.

Obróbka nożem tokarskim typu V pozwala generować ścieżki narzędzia na obydwie krawędzie tnące. Skrawanie ze zmienną głębokością redukuje niekorzystny efekt powstawania karbu. Toczenie po rampie dedykowane jest szczególnie do toczenia głębokich wnęk.

Wydajne strategie obróbki

Łatwiejsze programowanie

Nowa odsłona EDGECAM ucieszy również programistów. Zmieniono tu język programowania na JavaScript PCI. Przepisano, udoskonalono i usprawniono obsługę zdefiniowanych w EDGECAM operacji. Teraz programiści mogą przygotowywać obróbkę detali szybciej i sprawniej.

Skuteczne unikanie kolizji

Wszelkie kolizje powstałe podczas obróbki skrawaniem prowadzą często do uszkodzenia obrabianego elementu i narzędzia. Wydłużają również czas obróbki, co w przypadku produkcji seryjnej ma niebagatelne znaczenie.

Nowy EDGECAM 2016 zapewnia jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Cykl Otwory to nowa opcja, która pozwala na inteligentny wyjazd narzędzia. Pomaga skutecznie unikać kolizji z uchwytem i optymalizuje ruchy łączenia przy przejściach narzędzia pomiędzy obrabianymi otworami.

Skuteczne unikanie kolizji

Inteligentny cykl w wycinaniu

Efektywna produkcja zależy od ilości zaimplementowanych w systemie CAM nowatorskich strategii. Często jednak większe znaczenie ma zdolność wyboru odpowiedniej dla określonego zadania metody obróbkowej. EDGECAM 2016 R1 wprowadza nowy, inteligentny cykl w wycinaniu drutowym. Program, po uwzględnieniu ustawień geometrii i wprowadzonych poleceń, sam podpowie czy w danym przypadku efektywniejsza będzie obróbka 2- czy 4-osiowa.

Inteligentny cykl w wycinaniu

Inteligentny pobór narzędzi

Workflow to użyteczny moduł EDGECAM, który pozwala automatycznie wczytywać i bazować elementy do obróbki. Inteligentnie zarządza odpowiednimi dla danego zadania strategiami. Workflow udoskonalany jest z każdą nową wersją oprogramowania. Ostatnia aktualizacja pozwala w większym stopniu zautomatyzować proces obróbki dla tokarek wielogłowicowych. Nowa opcja optymalizuje proces doboru narzędzi ze względu na ich dostępność w głowicach rewolwerowych. Przekłada się to na znaczne oszczędności czasowe, a w rezultacie finansowe.

Gotowość na nowe wyzwania

Istotną kwestią dla specjalistów skoncentrowanych na terminowej realizacji zleconych zadań jest praca na zaktualizowanej wersji systemu CAM. Pozwala ona przyspieszyć proces produkcji. Programiści Vero Software zoptymalizowali przechowywanie modeli w pamięci RAM. Dostęp do duplikatów będzie odtąd sprawnie realizowany za pomocą odpowiednich odniesień. Zmiana ta daje zauważalny wzrost wydajności podczas pracy z modelami ACIS.

Prostota obsługi

Filozofia oprogramowania Vero Software to dostarczanie takich systemów, które mogą efektywnie używać zarówno specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, jak i osoby stawiające pierwsze kroki w programowaniu maszyn CNC. Zgodnie z oczekiwaniami zgłaszanymi przez użytkowników, EDGECAM wprowadza objaśnienia poszczególnych opcji w formie inteligentnych tagów.

Ergonomia pracy z programem

Wewnętrzny system modelowania EDGECAM Workflow Solids wzbogacono o możliwość edycji wymiaru bez konieczności wychodzenia z polecenia. Inne udoskonalenie to nowe narzędzie Odsunięcie 2D. Pozwala ono użytkownikowi na przesunięcie geometrii podczas szkicowania. Skraca tym samym czas potrzebny na wykonanie i wykończenie podobnej geometrii.

Ergonomia pracy z programem

Nowa wersja EDGECAM 2016 R1 daje gwarancję maksymalizacji efektów prowadzonych procesów obróbki skrawaniem.

 

Wykorzystaj nowe możliwości EDGECAM - Zapytaj o ofertę

Poprzedni | Następny