Obróbka kieszeni na tokarce z osią B

Rozbudowany moduł tokarski w EDGECAM pozwala wykonywać obróbkę frezarską przy dowolnej orientacji osi B zarówno dla wrzeciona jak i przeciwwrzeciona. Oprogramowanie to zapewnia pełną integralność i asocjatywność procesu obróbki.

Po czynnościach przygotowujących, jak wczytanie modelu do odpowiedniego środowiska, dodanie półfabrykatu czy wybór postprocesora, można przejść do etapu, który pozwoli na wygenerowanie ścieżki narzędzia dla kieszeni:

Generowanie ścieżki narzędzia dla kieszeni

W pierwszej kolejności należy wyszukać Cechy. Opcja znajduje się na zakładce Cechy / Znajdź cechy.

Po zaakceptowaniu wybranych opcji w oknie dialogowym Cechy, pojawią się komunikaty z prośbą o wskazanie odpowiednich elementów. Wyszukane Cechy pojawią się po lewej stronie w oknie Cechy:

Cechy

Kolejnym etapem jest zaindeksowanie narzędzia do odpowiedniego Zera. Pozwoli to na prawidłowe wygenerowanie ścieżki narzędzia. Służy do tego opcja Indeksowanie, dostępna w zakładce Obróbka:

Opcja Indeksowanie w zakładce Obróbka

Po odpowiednim ustawieniu narzędzia, korzystając z wybranego Cyklu, można wygenerować obróbkę. W oknie dialogowym cyklu należy wprowadzić parametry i jako element do obróbki wskazać wyszukaną cechę Kieszeń. Obróbka zostanie wygenerowana dla jednej wskazanej kieszeni. Aby wykonać obróbkę dla pozostałych, można skorzystać z opcji Obróć obrotowo, dostępnej w zakładce Obróbka w podmenu Różne / Przekształć. Po wprowadzeniu parametrów i zaakceptowaniu okna dialogowego, wygenerowana zostanie obróbka dla pozostałych kieszeni:

Wygenerowanie obróbki

Zobacz wideo:

Poprzedni | Następny