Obróbka Naroży

Cykl Obróbka naroży pozwala usunąć resztki materiału w narożach lub innych trudno dostępnych miejscach w przypadku gdy poprzedni cykl lub dobrane narzędzie nie było w stanie wybrać pozostałego materiału.

Cykl Obróbka wgłębna

Opcja dostępna jest na wstążce Obróbka w menu Cykle frezarskie.

Skrawanie

W tutorialu zostanie przedstawiony sposób generowania ścieżek przy odznaczonej opcji Stały Z oraz przy jej zaznaczeniu i wprowadzeniu dodatkowo wartości dla opcji Kąt styku.

Poprzedni | Następny