Poznaj lepiej EDGECAM 2015 R2

EDGECAM w wersji 2015 R2 niesie szereg udogodnień. Poznaj lepiej swój system CAM.

Usprawnienia w Part Modeler

Usprawnienia widoku modelu

W wersji 2015 R2 poprawiono funkcję podglądu modelu. Wprowadzono opcję umożliwiającą powiększanie kursorem. Funkcja znajduje się w opcjach systemu:

 • Dla zaznaczonej opcji, przy użyciu scrolla myszy, jest możliwe powiększanie modelu/szkicu.
 • Dla odznaczonej opcji, przy użyciu scrolla myszy, można pomniejszyć model.

Obrót modelu

Dodano możliwość obrotu modelu na ekranie wokół osi X, Y i Z (obsługa taka sama jak w EDGECAM).

Wystarczy przytrzymać prawy przycisk myszy i przeciągnąć, aby obrócić widok modelu, a następnie przytrzymać:

 • Klawisz X, aby zablokować obrót. Element obraca się tylko wokół równoległej osi do osi X.
 • Klawisz Y, aby zablokować obrót. Element obraca się tylko wokół równoległej osi do osi Y.
 • Klawisz Z, aby zablokować obrót. Element obraca się tylko wokół równoległej osi do osi Z.

Obracanie modelu bryłowego względem zdefiniowanego punktu

Do Part Modeler dodano nową opcję obrotu. Pozwala ona obracać element wokół punktu zdefiniowanego przez użytkownika.

W celu obrócenia modelu względem wybranego punktu, wystarczy umieścić kursor w pożądanym miejscu na modelu, a następnie kliknąć prawym klawiszem myszy trzymając wciśnięty klawisz CTRL.

Ładowanie plików IGES poprzez SolidLink

Do Part Modeler wprowadzono możliwość ładowania modeli IGES poprzez SolidLink. Dodatkowa opcja daje użytkownikowi większą elastyczność przy ładowaniu plików IGES. Podczas ładowania plików przy użyciu SolidLink można wykorzystać następujące opcje:

 • Translacja powierzchni
 • Opcja leczenia – wyłącz
 • Opcja leczenia – wylecz
 • Opcja leczenia – uprość i wylecz

Part Modeler

Usprawnienia w Generatorze kodu

Nowy system zmiennych dla indeksowania Symultanicznego

Dodano nową zmienną (INDEXSIMULTANEOUS) do poniższego makra w generatorze kodu:

 • Milling Macro Reference (MACRO 43 - INDEX PALLET).

Nowa zmienna do mocowania narzędzia

Dodano zmienną systemową (MOUNTDESC) do makr w Generatorze kodu:

 • Milling Macro Reference (MACRO 15 - TOOLCHANGE).
 • Turning Macro Reference (MACRO 15 - TOOLCHANGE).
 • C Axis Macro Reference (MACRO 165 - TOOLCHANGE).

Nowe makro Toczenia

  Do Generatora kodu zostało dodane nowe makro Toczenia:

 • Turning Macro Reference (MACRO 268 - SPINDLE DOCKING).

Usprawnienia Kreatora postprocesorów

Szablony AUTOMILLTURN

Dodano dwie nowe konfiguracje frezarek (5MILLTURN i 4MILLTURN). Są one wykorzystywane w szablonach AUTOMILLTURN Frezowanie + Toczenie.

Wsparcie indeksowania symultanicznego i dwuetapowego

Do okna Kreatora postprocesorów została dodana Opcja Wsparcia indeksowania symultanicznego. Po zaznaczeniu, opcja Ruch Symultaniczny będzie dostępna w oknie dialogowym Indeksowanie.

Wsparcie dla tokarek z odsuniętym w osi X podwrzecionem

W wersji 2015 R2 możliwe jest ustawienie dla pozycji bazowej podwrzeciona innego położenia w osi X niż zero .

EDGECAM 2015 R2

Pomiar m&h

Pomiar m&h i Renishaw mogą zostać teraz, podczas określania konfiguracji maszyny, wybrane w kreatorze postprocesorów, .

Teraz pozwalają tak zaprogramować sondę, aby np. zaktualizowała punkt odniesienia, zmierzyła lub sprawdziła wymiary.

Tryb obrotowy – Narzędzie poniżej osi

Opcja Włącz ustawienie Trybu płaskiego CY=0 została dodana do Kreatora postprocesorów w parametrach maszynowych.

Funkcja powinna być zaznaczona w przypadku gdy:

 • Istnieje możliwość zainicjowania trybu obrotowego z narzędziem poniżej osi.
 • Zmiana trybu (Płaski <>Obrotowy) jest wykonana z osią C z położenia 0.

Pozostałe usprawnienia

Symulacja gwintu

W omawianej wersji EDGECAM 2015 R2 możliwa jest symulacja nacinania gwintu na tokarce. Funkcje Gwintowania zostały dodane do okna dialogowego Opcje w zakładce Wyświetlanie:

 • Brak gwintu – proces gwintowania nie jest symulowany, pozwala to zaoszczędzić czas.
 • Typowy gwint – generowane jest dokładne odwzorowanie nacinanego gwintu.
 • Poglądowy gwint – poglądowe przedstawienie procesu nacinania gwintu chyba, że skok przekracza maksymalną wartość wejścia/wyjścia.
 • Max Wejście/wyjście – po wybraniu Poglądowy gwint możliwe jest określenie wartości po przekroczeniu, której będzie używana opcja Typowego gwintu.

EDGECAM 2015 R2

Biblioteka narzędzi Adveon

Nowa wersja Adveon, dodana do EDGECAM 2015 R2, zapewnia:

 • Wsparcie EDGECAM 2015R1 oraz R2.
 • Nowe języki – Czeski, Hiszpański, Włoski, Portugalski, Rosyjski, Japoński.
 • Poprawiony katalog danych Sandvik.
 • Bazę danych Adveon, którą można uruchomić poprzez SQL 2014 Express.
 • Zapis narzędzi Adveon do Magazynu narzędzi oraz wsparcie folderu w EDGECAMToolStore Administrator.
 • Przewodnik „Szybki start” dostępny w dziale pomocy.
 • Opis nowości zawarty w pomocy.
 • Adveon w dalszym ciągu dotyczy tylko narzędzi obrotowych.

EDGECAM 2015 R2

WorkXplore

WorkXplore to przeglądarka CAD do wczytywania, analizowania i udostępniania plików 2D i 3D CAD, bez konieczności instalacji systemu CAD. Zapewnia następujące korzyści:

 • Elastyczność - umożliwia użytkownikom tworzenie wirtualnych prototypów lub modeli 3D na podstawie plików importowanych z różnych środowisk CAD. Użytkownicy mogą pracować na modelu, konfigurować oraz ulepszać go przed wykonaniem prototypu.
 • Pomiar - wyposażony jest w szeroką gamę funkcji pomiarowych 2D i 3D, które cechują się bardzo dużą dokładnością dzięki wysokiej precyzji.
 • Adnotacja - oferuje szeroki zakres funkcji notatek. Użytkownicy mogą łatwo i szybko przekazywać swoje pomysły, spostrzeżenia, instrukcje i zmiany.
 • Analiza – wyposażony jest w pełną gamę specjalistycznych narzędzi analitycznych, które mogą być wykorzystane, w celu diagnostyki.
 • Animacja - zawiera w pełni funkcjonalną możliwość animacji widoku rozbitego oraz ruchu w złożeniach.
 • Dokumentacja - użytkownicy mogą tworzyć dokumentacje techniczną oraz arkusze złożeniowe, a następnie zrzuty ekranu na tej podstawie.
 • Publikacja - pozwala użytkownikom na łatwe udostępnianie swoich modeli CAD w całym zakresie projektowania oraz produkcji.
 • Współpraca - umożliwia przesyłanie części i złożeń 3D do podwykonawców, klientów, kolegów.

Uwagi:

 1. WorkXplore jest odrębną aplikacją instalacyjną, którą można uruchomić z menu EDGECAMDVD. Nie jest instalowany automatycznie wraz z EDGECAM.
 2. Licencja EDGECAM Reseller Software zapewnia pełny dostęp do WorkXplore (System z modułami):
  • The WorkXplore System - obejmuje import plików DXF, IGES, STL, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, VDA, Rhino oraz eksport plików DXF i STL.
  • WorkXplore Advanced Import Pack - zawiera import plików CATIA V4, V5, V6, NX, Creo Parametric.
  • WorkXplore Export Pack - zawiera eksport plików IGES, STEP oraz w formacie WorkNC.

Korzystaj z możliwości nowego EDGECAM 2015 R2 - Zapytaj o ofertę

Poprzedni | Następny