Poznaj listę 5 najlepszych funkcji EDGECAM 2018 R1

Najnowsza wersja oprogramowania EDGECAM 2018 R1 została wzbogacona o wiele nowych funkcji i udoskonaleń, które pozwolą oszczędzić twój czas oraz ułatwią pracę. Poniżej przedstawiamy 5 nowych funkcji, które uznaliśmy za najciekawsze.

Cykl zgrubny - Dopasowanie ścieżki do półfabrykatu dodane do zakładki Ogólne

Cykl Obróbka wgłębna

W najnowszej wersji EDGECAM 2018 R1 do zakładki Ogólne w cyklu Zgrubnym dodana została nowa opcja Dopasuj ścieżki do półfabrykatu. Dana opcja pozwala na analizę bieżącego półfabrykatu, a także pozwala uniknąć frezowania w powietrzu oraz znacznie skrócić czas obróbki.

Opcja ta jest dodatkowym krokiem obliczeniowym i może wydłużyć czas generowania cyklu.

Uwaga: Opcja dostępna od licencji Standard Milling i Standard Production.

Cykl Obróbka wgłębnaCykl Obróbka wgłębna

Cykl Zgrubny, Strategia Wave – Możliwość ustawienia średnicy Helisy w ruchach wejścia

Cykl Obróbka wgłębna

W najnowszej wersji oprogramowania możliwe jest zdefiniowanie średnicy Helisy w ruchach wejścia od maksymalnej Helisy (% Ø narzędzia) do Minimalnej Helisy (% Ø narzędzia), gdy używana jest strategia Wave dla obróbki zgrubnej. W poprzedniej wersji średnica Helisy była ustawiana automatycznie w zależności od rozmiaru kieszeni lub średnicy narzędzia. Funkcji można użyć gdy narzędzie dopuszcza określony zakres średnic dla spirali lub w określonych przypadkach, gdzie należy ustawić stałą średnicę:

  • • Należy użyć maksymalnej wartości spirali (% Ø narzędzia), chyba że jest ona ograniczona wielkością kieszeni.
  • • Wartości równe dla obu modyfikatorów będą definiować stałą średnicę dla wejść po spirali.

Profilowanie Oś B – Maksymalna zmiana kąta

Cykl Obróbka wgłębna

Do zakładki Ogólne w oknie dialogowym cyklu dodano nową funkcję Maksymalna zmiana kąta. Funkcja to może być stosowana do:

  • • Kontroli maksymalnego przyrostu kątowego podczas profilowania.
  • • W celu poprawy wykończenia powierzchni, szczególnie w przypadku maszyn, które nie zmieniają osi B między punktami kontrolnymi.

Wyświetlanie wektorów normalnych można zagęścić w oknie dialogowym Ustawienie, zakładka Ścieżki.

Toczenie zgrubne – Sprawdzanie kolizji z uchwytem

Cykl Obróbka wgłębna

W cyklu Toczenia Zgrubnego została dodana kolejna funkcja, mająca na celu sprawdzenie kolizji narzędzia z wybranymi uchwytami. Aby wykorzystać daną opcję należy wpisać wartość odsunięcia od uchwytu w okienku Uaktualnienia Uchwytów (karta Ogólne), w celu określenia marginesu bezpieczeństwa.

Funkcja jest pomocna w przypadku, gdy profile tokarskie są wydłużone, nachodzą na uchwyt i chcemy je obrabiać automatycznie. Dodatkową korzyścią jest to, że narzędzie będzie teraz zbierać materiał z wprowadzonymi kątami.

Dwie opcje zostały dodane do funkcji zaawansowanych na karcie Kontrola:

  • Kontrola kolizji wrzeciona głównego - Zapobiega kolizji narzędzia z uchwytem lub szczękami na wrzecionie.
  • Kontrola kolizji pod wrzeciona - Zapobiega kolizji narzędzia z uchwytem lub szczękami na pod wrzecionie.

Wiercenie głębokich otworów

Cykl Obróbka wgłębna

Do cyklu wiercenie została dodana możliwość wykonania głębokich otworów, w których użytkownik ma możliwość sterowania parametrami takimi jak: kierunek, posuw, obroty, chłodziwo, chłodziwo wewnętrzne na różnych odcinkach wiercenia otworu.

Cykl jest szczególnie przydatny przy zastosowaniu specjalnych narzędzi oraz doborze odpowiednich parametrów w całym cyklu.

Cykl Obróbka wgłębna

Nowa strategia Głębokie Otwory jest dostępna w zakładce Ogólne, a parametry edycji w zakładce Głębokie Otwory.

Uwaga: Dostępne w wersji Advanced Milling (lub wyższa).

Poprzedni | Następny