Profil tokarski

W poniższy tutorialu pokazano jak w prosty sposób utworzyć profil tokarski z modelu w oprogramowaniu EDGECAM

W celu utworzenia profilu tokarskiego z modelu, należy kliknąć w zakładce Cechy, a następnie ikonkę Profil tokarski.

Cykl Obróbka wgłębna

Pojawi się okienko, w którym można wpisać nazwę naszej cechy, oraz wybrać metodę tworzenia danego profilu. Pod opcją Tworzenie znajdują się dwie możliwości Wskaż i Profil. Jeżeli wybierzemy opcję Wskaż, to wówczas należy wskazać poszczególne powierzchnie, z których będzie utworzony profil tokarski. Ważne jest, aby zachować ciągłość wskazywanych powierzchni, ponieważ jeżeli pominiemy jedną z nich, to profil będzie przycięty do miejsca, w którym zabrakło ciągłości pomiędzy wskazanymi powierzchniami.

Cykl Obróbka wgłębna

W przypadku, gdy wybierzemy opcję Profil, w danym okienku odblokuje się możliwość wydłużenia profilu tokarskiego na początku i na końcu z opcjami edycji tej długości na Odległość lub Procent.

Cykl Obróbka wgłębna

Następnie, po wyborze opcji Profil i kliknięciu OK, pojawi się czarna geometria, z której możemy wybrać interesujący nas profil tokarski.

Cykl Obróbka wgłębna

Wówczas należy zaznaczyć dwie linie, które będą początkiem i końcem naszego profilu. Po wyborze tych dwóch krzywych podświetli się na zielono proponowany profil tokarski.

Cykl Obróbka wgłębna

Należy podkreślić, że lewym przyciskiem myszy można odwrócić zarys proponowanego profilu, jeżeli obecna forma nam nie odpowiada.

Cykl Obróbka wgłębna

Poniżej znajduje się film ilustrujący tutorial:

Poprzedni | Następny