Tym razem w Tips & Tricks pokażemy Wam jak w szybko i łatwo przedłużać profile spirali w EDGECAM.

Widok początkowy:

Wybór makra do rysowania helisy:

Parametry Helisy:

Start Angle – określa kąt początkowy odwinięcia. Ponieważ nasza spirala kończy się w punkcie znajdującym wzdłuż osi X dlatego kątem początkowym jest kąt 0 [deg]

Included Angle – Określa kąt nawinięcia spirali

Pitch – skok spirali

Start Radius –promień początkowy nawinięcia

End Radius promień końcowy nawinięcia

Wskazywanie punktu początkowego Helisy

Tworzenie wejścia na górze:

Ponieważ rozwijaliśmy spirale ku dołowi po przeniesieniu możemy zauważyć że spirala jest odchylona na zewnątrz o wartość kat nawinięcia dlatego musimy ją z powrotem obrócić o wcześniej zadeklarowany kąt (wcześniej był podany 60 [deg])
 
 

Zobacz przykład realizacji obróbki klikając tutaj

Firma zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikających z wykorzystania zamieszczonych tutaj informacji i materiałów.
 

Poprzedni | Następny