Przenoszenie Magazynu Narzędzi

Administrator Magazynu Narzędzi służy do zarządzania bazami narzędziowymi. Magazyn narzędzi może być importowany ze starszej do nowszej wersji oprogramowania lub przenoszony pomiędzy stanowiskami z tą samą wersją programu. W tym tutorialu dowiesz się w jaki sposób przenieść magazyn narzędzi ze starszej wersji oprogramowania do nowszej.

Pierwszym krokiem jest uruchomienie Administratora Magazynu Narzędzi, z którego importujemy Magazyn.

Cykl Obróbka wgłębna

W wyświetlonym oknie wyszukujemy bazę, którą chcemy skopiować. Klikamy na nią.

Skrawanie

Następnie w nowo wyświetlonym oknie Klikamy na Kopia zapasowa Bazy danych.

Skrawanie

Klikamy Przeglądaj, wybieramy miejsce docelowe dla naszej bazy narzędzi oraz wprowadzamy nazwę, a następnie klikamy Zapisz.

Obróbka wgłębna z EDGECAM

Kolejnym krokiem jest wybranie opcji Kopia zapasowa.

Obróbka wgłębna z EDGECAM

Po zapisie kopii pojawi się poniższe okno. Zamykamy je i uruchamiamy EDGECAM, do którego chcemy przekopiować bazę (magazyn narzędzi można kopiować na tą samą wersję programu lub na wyższą).

Skrawanie

Wchodzimy do wersji EDGECAM Aplikacje > Magazyn > Administrator Magazynu.

Skrawanie

Wybieramy Utwórz nową bazę Magazynu Narzędzi na podstawie kopii.

Skrawanie

Klikamy Przeglądaj i wskazujemy naszą wcześniej zapisaną bazę narzędzi.

Skrawanie

Wprowadzamy nazwę (inaczej EDGECAM wprowadzi swoją własną) i klikamy Utwórz.

Skrawanie

Nowa baza narzędzi pojawi się na liście.

Skrawanie

Należy na nią kliknąć i w nowym oknie Ustawić Aktywną.

Skrawanie

Po otwarciu modułu obróbkowego w EDGECAM i wejściu w Magazyn Narzędzi będą wyświetlane narzędzia z nowo ustawionej bazy.

Poprzedni | Następny