Przybliżanie fragmentu symulacji

Wewnętrzna symulacja pozwala nam na dokładną obserwację poruszającego się narzędzia po ścieżce. Możemy korzystać z niej automatycznie wybierając ikonę odtwarzania do przodu lub do tyłu lub zatrzymać symulację i samemu przesuwać wskaźnikiem po pasku według naszej potrzeby. W chwili gdy symulacja danego cyklu bądź całej sekwencji jest bardzo długa, ręczne manipulowanie wskaźnikiem może być uciążliwe. Przytrzymując klawisz SHIFT i zaznaczając odpowiedni fragment paska symulatora, przybliżamy go w celu ułatwienia poruszania się wskaźnikiem po wybranym fragmencie.

Poprzedni | Następny