Rzutowanie ścieżki - cykl rzutowania koncentrycznego

Cykl rzutowania koncentrycznego umożliwia obróbkę wykańczającą (półwykańczającą) powierzchni o niewielkich zakrzywieniach. Ścieżka narzędzia powstaje poprzez zrzutowanie wskazanych prowadnic tworzących zamknięty profil na powierzchnie modelu. Dodatkowo można ograniczyć ruch narzędzia do wskazanego zakresu obróbczego. 
 
W przykładzie posłużono się modelem widocznym na rysunku 1.
Rys. 1. Model użyty do obróbki
Rys. 1. Model użyty do obróbki
 
 1. Zdefiniowano sekwencję obróbki, następnie wybrano z magazynu narzędziowego frez kulisty o średnicy 4 mm (rys. 2).
Rys. 2. Wybór narzędzia
Rys. 2. Wybór narzędzia
 
 1. Następnie wprowadzono numer narzędzia oraz korektora i zatwierdzono. Ustawiono widok „Góra” oraz wprowadzono wartość 100 dla Poziomu Z (rys. 3).
Rys. 3. Zmiana Poziomu Z
Rys. 3. Zmiana Poziomu Z
 
 1. Teraz w zakładce Cechy wybrano polecenie Geometria z modelu. W oknie dialogowym, które się pojawiło użyto polecenia Obrysy brył/powierzchni (rys. 4).
Rys. 4. Okno dialogowe Geometrii z modelu
Rys. 4. Okno dialogowe Geometrii z modelu
 
 1. Po zatwierdzeniu należy wskazać powierzchnie, które będą stanowić prowadnice wskazaną do obróbki, co pokazano na rysunku 5. Po zatwierdzeniu otrzymano zrzutowaną prowadnicę na określony Poziom Z (rys. 6).

Rys. 5. Wskazane powierzchnie

Rys. 5. Wskazane powierzchnie

Rys. 6. Stworzona prowadnica

Rys. 6. Stworzona prowadnica

 1. W kolejnym etapie wybrano cykl rzutowania koncentrycznego (rys. 7).

 Rys. 7. Wybór cyklu rzutowania koncentrycznego 

Rys. 7. Wybór cyklu rzutowania koncentrycznego

 1. W oknie dialogowym zaznaczono następujące polecenia (rys. 8 i 9):

Zakładka Ogólnie:

 • Szerokość % : 15

Zakładka Głębokość:

 • Bezpieczny: 15
 • Poziom: Brak Głębokość: Brak

Rys. 8. Zakładka Ogólnie

Rys. 8. Zakładka Ogólnie

Rys. 9. Zakładka Głębokość

Rys. 9. Zakładka Głębokość


Zakładki Kontrola, Wejścia, Łączenia: Pominięto a następnie zatwierdzono.

 1. W kolejnym etapie wybrano powierzchnię do obróbki wskazując model bryłowy (rys. 10). Następnie po zatwierdzeniu wskazano prowadnicę (rys. 11).
 

Rys. 10. Wskazanie modelu do obróbki

Rys. 10. Wskazanie modelu do obróbki

Rys. 11. Wskazana prowadnica

Rys. 11. Wskazana prowadnica

 1. Po zatwierdzeniu prowadnicy pojawi się okno do wskazania zakresu obróbczego. W omawianym przykładzie nie skorzystano z zakresu, więc zatwierdzono. Na rysunku 12 przedstawiono otrzymane ścieżki narzędzia.

Rys. 12. Otrzymane ścieżki narzędzia

Rys. 12. Otrzymane ścieżki narzędzia

Poprzedni | Następny