Informujemy, że wersja EDGECAM 2015 R1 oraz następne nie będą wspierać następujących systemów operacyjnych Windows: XP, Server 2003 oraz Vista.

Te systemy operacyjne nie obsługują najnowszych dostępnych technologii wykorzystanych w EDGECAM. Wielu z naszych partnerów CAD i dostawców elementów oprogramowania zaprzestało ich wsparcia, więc nie można zaktualizować pewnych obszarów naszego rozwiązania. Microsoft przestał wspierać systemu Windows XP i Server 2003, pozostawiając systemy narażone na kwestie bezpieczeństwa.

Zalecane systemy operacyjne dla EDGECAM

  • Windows 8.1 64bit - Professional lub Enterprise Edition
  • Windows 7 64bit - Professional lub Enterprise Edition

Obsługa starszych aplikacji

Następujące aplikacje zostaną usunięte z EDGECAM w 2015 R1:

  • Import danych CoroGuide.
  • Link AutoTAS.
  • Sprawdzanie starszych wersji NC.
  • Starsze wersje Biblioteki narzędzi.

Rozwój tych aplikacji zostało zamrożony na kilka lat i zostanie zastąpiony przez nowsze produkty.

Ponadto Wersji EDGECAM 2015 R2 oraz kolejnych nie będzie można zainstalować na 32-bitowym systemie operacyjnym:

Dostawcy elementów oprogramowania zaprzestali wsparcia dla 32-bitowego systemu, uczyniło to także większość naszych partnerów CAD. Dzięki czemu usuwane są niektóre bariery dla przyszłego rozwoju EDGECAM.

EDGECAM 2015 R2 i przyszłe wydania nie będą zawierały w interfejsie pasków narzędzi.

Interfejs wstążkowy (Workflow) będzie domyślnym interfejsem w Launcherze dla EDGECAM 2015 R1. Interfejs zawierający paski narzędzi zostanie całkowicie usunięty z EDGECAM w wydaniu 2015 R2.

Poprzedni | Następny