Workflow Solids w EDGECAM 2015 R2

Subskrybenci EDGECAM już od kilku tygodni korzystają z rozszerzonych funkcjonalności nowego EDGECAM 2015 R2.

Poznaj pełne możliwiści wewnętrznego systemu modelowania Workflow Solids w najnowszej wersji EDGECAM:

Narzędzie Rowki

W tej wersji wprowadzono nową opcję Rowki, która pozwala użytkownikowi na szybkie tworzenie rowków.

Narzędzie RowkiNarzędzie Rowki

Wiązania szkicu

Wiązania szkicu

W celu pomocy użytkownikowi w szybkim tworzeniu szkiców oraz kolejnych modeli bryłowych wprowadzono opcję Powiąż wszystko w oknie dialogowym Analiza szkicu. Polecenie jest przydatne w celu powiązania szkicu wczytanego z formatu DXF/DWG przed jego dodaniem do modelu bryłowego.

Powiąż wszystko wykorzystuje wiązanie geometrii i wymiarów, aby w pełni zdefiniować szkic.

Wymiary na modelu

Wymiary na modelu
W bieżącej wersji wprowadzono możliwość podglądu szkicu i wymiarów na modelu EWS. Pozwala to użytkownikowi na szybki podgląd i określenie wymiarów wykorzystywanych do konstrukcji modelu na dowolnym etapie procesu projektowania:
 1. Kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonę w Historii operacji, obok ikony Wymiary na modelu
  pojawi się szara strzałka Wymiary na modelu.
 2. Kliknij ponownie lewym przyciskiem myszy na ikonę z poleceniem, a wymiary pojawią się na widoku modelu.
 3. Wymiary można edytować poprzez dwukrotne kliknięcie na wymiar, po zaakceptowaniu zmian model będzie zaktualizowany Wymiary na modelu.

Tworzenie powierzchni linkowanej

Tworzenie powierzchni linkowanej
W obecnej wersji wprowadzono polecenie do tworzenia powierzchni linkowanej w EWS dla wycinania drutowego Wire EDM. Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie linkowane mogą być tworzone w ramach funkcji zawartych w EWS.

Podgląd modelu z innych środowisk

Podgląd modelu z innych środowisk
W wersji EDGECAM 2015R2 umożliwiono podglądu modeli z innych środowisk w EWS, dzięki czemu możliwe jest łatwe zaprojektowanie uchwytów/narzędzi dla modelu przeznaczonego do obróbki.

Dwa główne zastosowania:

 • Tworzenie modelu w EWS na podstawie wczytanej części z innego środowiska.
 • Dodanie elementu do wczytanej części z innego środowiska.

Systemy CAD, z których można wczytać model do EWS:

 • Part Modeler.
 • SOLIDWORKS.
 • SpaceClaim.
 • SolidEdge.
 • Kompas.
 • Inventor.
 • Creo/Pro Engineer.
 • CATIA.
 • NX.
 • STEP.
 • STP.
 • IGES.

Obrót modelu na ekranie

Podczas podglądu modelu/szkicu w EWS możliwy jest jego obrót wokół osi X, Y lub Z. W celu obrócenia modelu wciśnij prawy przycisk myszy i trzymając go przeciągnij model/ szkic. W celu zablokowania obrotu modelu tak, aby przesuwał się on wzdłuż jednej z osi, przytrzymaj odpowiedni klawisz X, Y lub Z podczas obracania.

Dynamiczna manipulacja głębokością otworu

Dynamiczna manipulacja głębokością otworu
Wprowadzono możliwość dynamicznego regulowania głębokości otworu w EWS:
 1. Przesuń kursor myszy na strzałkę.
 2. Kliknij lewym przyciskiem myszy na strzałkę i trzymają przeciągnij tak, aby otrzymać zadeklarowaną głębokość.
 3. Głębokość otworu w oknie dialogowym będzie automatycznie aktualizowana.

Dostosowanie modelu do okna

Podczas edycji modelu, jeśli widok elementu nie jest czytelny, należy kliknąć dwukrotnie scrollem i model zostanie automatycznie dostosowany do okna. Po użyciu opcji polecenie edytowania pozostaje aktywne.

Separator dziesiętny

Wprowadzono wsparcie dla przecinka, jako separatora dziesiętnego w EWS. Oznacza to, że użytkownicy używający przecinka, jako separatora dziesiętnego mogą korzystać z EWS bez wprowadzania zmian w ustawieniach komputera.

Zmiana koloru

Zmiana koloru
W celu poprawienia widoczności siatki, osi i elementów szkicu wprowadzono możliwość zmiany koloru tła. Wszystkie elementy pozostaną widoczne bez względu na domyślny kolor tła wybranego przez użytkownika.

Ekran dotykowy

EDGECAM 2015 R2 pozwala na projektowanie i obróbkę na ekranie dotykowym.

Funkcje matematyczne podczas modelowania i tworzenia szkicu

Funkcje matematyczne podczas modelowania i tworzenia szkicuPodczas wymiarowania modelu lub szkicu możliwe jest skorzystanie z funkcji matematycznych ( =Σ, +, -, * i /). Zdefiniowanie elementów szkicu lub modelu możliwe jest za pomocą okna dialogowego Modyfikacja wymiaru.

Styl linii

Styl lini

Do bieżącej wersji wprowadzono nowe narzędzie Styl linii, co pozwala przekonwertować elementy szkicu na konstrukcyjne, które mogą następnie zostać użyte do zdefiniowania szkicu.

Usprawnij swoją pracę - Zapytaj o nowy EDGECAM 2015 R2

Poprzedni | Następny