Zespół programistów rozwijających oprogramowaniem EDGECAM przyjął do swojego grona dwóch nowych programistów.  Będą oni pomagali w dynamicznym rozwoju kreatora postprocesorów oraz w doskonaleniu portalu obsługi klienta.

Postprocesor jest niezbędnym i wymaganym modułem w oprogramowaniach typu CAM. Odpowiada on za wygenerowanie prawidłowego kodu NC oraz pozwala na zaimplementowanie kinematyki maszyny w symulatorze.  Rozwój postprocesorów pozwala wprowadzać liczne innowacje w systemach komputerowo wspomaganego wytwarzania oraz  umożliwia zaprogramowanie nowych maszyn do obróbki skrawaniem.  Dynamiczny rozwój obrabiarek pociąga za sobą dynamiczny rozwój oprogramowania.  Nowy kolega z zespołu pomoże nam przygotować nowe szablony  postprocesorów wspierające nowe rozwiązania wprowadzane przez producentów maszyn.      

Christos Andreou zanim rozpoczął współpracę z firmą Vero Software pracował w firmie produkcyjnej, która wykonywała obróbkę skomplikowanych modeli 3D i był odpowiedzialny za wdrożenia kodu NC na centra obróbkowe. Przed dołączeniem do grona programistów odpowiedzialnych za rozwój programistów pracował w dziale wsparcia technicznego, gdzie zdobył gruntowną wiedzą pomocną podczas pracy na jego nowym stanowisku.

Generowanie kodu NC jest najważniejszą częścią całego programu CAM, można wręcz powiedzieć, że bez postprocesorów nie byłby możliwy rozwój systemów do komputerowego wspomagania wytwarzania. Obróbka wygenerowana przy użyciu G-kodów i M-kodów nie może zawierać błędów .

Wygenerowany kod NC musi być zrozumiały dla użytkownika, aby mógł intuicyjnie zweryfikować i zrozumieć jego znaczenie. Dobrze wygenerowany kod NC pozwala znacznie przyspieszyć montaż detalu na maszynie.

Doświadczenie Christos’a obejmuje umiejętność optymalizacji aplikacji do obróbki skrawaniem z wykorzystaniem różnych języków programowania. Umiejętności zdobyte w firmie produkcyjnej są dla nas cennym wsparciem podczas rozbudowywania modułu do tworzenia postprocesorów.

Do działu wsparcia technicznego dołączył takżę Ben Mill, który pracował zarówno jako konstruktor oraz technolog.  Swoją karierę rozpoczął w biurze projektowym, lecz już na samym początku jego pasją  była praca z oprogramowaniem do komputerowego wspomagania wytwarzania.

Przez  ostatnie pięć lat pracował już jako programista maszyn CNC, gdzie realizował projekt optymalizacji czasu obróbki. Projekt miał na celu zmniejszenie czasu trwania operacji przy zastosowaniu tokarek 4-osiowych.

Już jako kierownik wydziału technologicznego realizował projekty dla wielu branż takich jak przemysł roponośny, medyczny, oraz samochodowy w tym dla formuły 1.

Poprzedni | Następny