Firma Artech powstała w 2005 roku w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie kopalń na  profesjonalne usługi w zakresie produkcji, remontów i napraw urządzeń górniczych.

Produkcja

 • Artech specjalizuje się w następujących obszarach:
  - Remonty przekładni produkcji krajowej i zagranicznej do przenośników zgrzebłowych i taśmowych,
  - Produkcję kompletnych układów hydraulicznych urządzeń górniczych,
  - Projektowanie i wykonawstwo urządzeń dla potrzeb górnictwa,
  - Usługi w zakresie spawania konstrukcji stalowych oraz obróbki skrawaniem.

Wyzwania

 • Poprawienie jakości produkcji poprzez przyspieszenie procesu projektowania i wytwarzania wyrobów i urządzeń.

Rozwiązanie 

 • Wdrożenie oprogramowanie CAM w postaci EDGECAM, używanego do projektowania procesów technologicznych i generowania programów NC na obrabiarkę TOS WHQ105CNC z układem sterowania Heidenhain iTNC620.

Rezultat

 • Dokładne konstruowanie wyrobów i urządzeń,
 • Tworzenie profesjonalnej dokumentacji technicznej,
 • Skrócenie czasu projektowania i wytwarzania poszczególnych detali,
 • Automatyzacja procesów technologicznych,
 • Programowanie wieloosiowych Centr Tokarsko-Frezarskich i Frezarskich.

  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy pod adresem: 
http://www.artech-rybnik.com.pl

Poprzedni | Następny