EDGECAM w elPLC

Firma elPLC działa wykorzysując EDGECAM głównie w branży elektrycznej, automatyce przemysłowej oraz oprogramowania systemów czasu rzeczywistego. Jej projekty zostały wdrożone i są obecnie z sukcesem wykorzystywane w przemyśle samochodowym, chemicznym, rozdzielniach elektrycznych, kopalniach gazu ziemnego, rafineriach, oczyszczalniach ścieków, kotłowniach, węzłach betoniarskich i cementowniach. 

Działalność przedsiębiorstwa obejmuje głównie:

 • Mechatronika i Budowa maszyn - dzięki uruchomieniu parku maszynowego, firma może budować kompletne maszyny i stanowiska produkcyjne oraz realizować różnorodne zlecenia z zakresu obróbki mechanicznej;
 • Grawrowanie - oznakowania maszyn i urządzeń, oraz grawerowanie na różnorodnych materiałach;
 • Technologie IT - dostarczanie Klientowi kompleksowych usług informatycznych;
 • Automatyka przemysłowa;
 • Usługi serwisowe.

Problemy przed wdrożeniem rozwiązania EDGECAM

Wcześniejsza metoda przygotowania obróbki na maszynie wymagała ręcznego i pracochłonnego programowania ręcznego. Dodatkowo programowanie ręczne jest mocno ograniczone. Przy coraz większej ilości elementów do wykonania programowanie ręczne jest niewystarczające.

Wykorzystanie EDGECAM

EDGECAM – używany do projektowania procesów technologicznych i generowania programów NC na obrabiarki Avia CNC z układem sterowania Heidenhain

Rezultat wdrożenia EDGECAM

 • Zwiększenie możliwości produkcyjnych,
 • Przyspieszenie procesu wytwarzania elementów maszyn,
 • Skrócenie czasu projektowania i wytwarzania poszczególnych detali,
 • Automatyzacja procesów technologicznych,
 • Usprawnienie i skrócenie czasu wytwarzania części
 • Szybkie programowanie obróbki na podstawie modeli bryłowych z SolidWorksa

Galeria

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokładną ofertą firmy pod adresem: http://www.elplc.pl

Poprzedni | Następny