Obróbka 5 osiowa - Strategia pochylania narzędzia

Po krzywej - jest jedną z strategii dostępnych na zakładce Kontrola osi, pochylenie osi narzędzia jest definiowanie poprzez wskazaną krzywą oraz w zależności od wybranego Typu krzywej. 
W przypadku wybrania Typu krzywej - Kąt od krzywej narzędzie pochylane jest w kierunku powierzchni normalnej o wartość kąta zdefiniowanego w opcji Kąt natarcia.
 

Poprzedni | Następny