Prosta obróbka indeksowana w EDGECAM.

Podczas przygotowania obróbki ważnym elementem jest odpowiednie ustawienie geometrii CAD i zorientowanie jej we właściwej pozycji. Poniższy przykład przybliża metodę tworzenia płaszczyzny roboczej a także obrazuje w jaki sposób wyszukać cechy, tak aby były one automatycznie przypisane do odpowiedniej płaszczyzny roboczej (ZERA).

 

Ustawienie nowych płaszczyzn roboczych (ZER) nie tworzy automatycznie nowych Widoków o tej samej nazwie, możemy natomiast na ich podstawie stworzyć osobny Widok, aby utworzyć taki Widok musimy z listy Widoków wybrać opcję nowy Widok, po kliknięciu mamy dostęp do opcji konfiguracji. Ponadto Widok możemy również podzielić na osobne okna i w każdym oknie wyświetlać inny podgląd, przyciski umożliwiające podział przestrzeni roboczej znajdują się w prawym dolnym rogu.

 

Poprzedni | Następny