Toczenie 4 osiowe - Synchronizowanie głowic

Polecenie Synchronizacja głowic znajduje się na zakładce Obróbka w sekcji Różne, załączenie funkcji powoduje że jedna głowica wykonuje postój, podczas gdy przeciwległa głowica kontynuuje wykonywanie instrukcji CAM. Polecenie synchronizacji jest wyświetlane w instrukcji dla obu głowic.
 

Poprzedni | Następny