EDGECAM 4+5 Axis ImageEDGECAM 4+5 Axis ImageEDGECAM 4+5 Axis ImageEDGECAM 4+5 Axis Image

Obróbka 5-osiowa

EDGECAM integruje obróbkę symultaniczną 4- i 5-osiową ze środowiskiem obróbki 3-osiowej. Pozwala stosować w każdym momencie najbardziej wydajne metody. Przykładem proponowanej sekwencji jest wysokowydajna 3-osiowa obróbka zgrubna, następnie półwykończeniowa a ostatni etap to 5-osiowa wykończeniowa.

Operacje 4- i 5-osiowe są bardzo łatwe w zastosowaniu. Podnoszą równocześnie efektywność i produktywność. Wystarczy najechać kursorem na ilustrację, aby System Pomocy EDGECAM wyświetlił wszelkie objaśnienia.

Korzyści

Obróbka 4- i 5-osiowa jest znacznie wydajniejsza niż standardowa obróbka 3-osiowa połączona z indeksowaniem detalu:

 • Obróbka z jednego zamocowania przebiega szybciej. Eliminuje czas potrzebny na indeksowanie. Zapobiega potencjalnym błędom wynikającym z ustawień pomiędzy poszczególnymi położeniami kątowymi.

 • Pozwala uzyskać wyższą jakość powierzchni. Utrzymywanie w każdym momencie obróbki stałego punktu styczności narzędzia z materiałem, zwiększa jego żywotność.

 • Kontrola kąta natarcia narzędzia względem elementu obrabianego daje pełen zakres możliwości obróbki powierzchni pochylonych po katem dodatnim jak i ujemnym oraz pozwala na obróbkę głębokich kieszeni kanałów. Eliminuje konieczność stosowania kolejnych serii cykli i dodatkowego indeksowania.

 • Zapewnia możliwość kompleksowej obróbki części, które poprzednio musiały być wykonywane innymi technikami. Zwłaszcza krótkich serii i prototypów.

Strategie obróbki 5-osiowej

EDGECAM oferuje szeroki zakres 4- i 5-osiowych strategii. Można je stosować do obróbki zarówno plików bryłowych jaki i powierzchniowych:

 • 5-osiowe profilowanie - używane do obróbki zmiennych i stałych pochyleń o kątach dodatnich i ujemnych.

 • 5-osiowe wierszowanie z pełną kontrolą kątów pochylenia i natarcia - do obróbki wykończeniowej dla wielu powierzchni jednocześnie.

 • 5-osiowa obróbka wzdłuż krzywych - do tworzenia rowków, wycinania, grawerowania i blach.

 • 5-osiowe strategie dedykowane - do obróbki elementów typu wirniki, turbiny.

 • Strategie do obróbki kanałów dolotowych - w silnikach i rurach.

 • Strategie do obróbki zaokrągleń np. w oprzyrządowaniu form wtryskowych, odlewniczych...

Automatyczne wykrywanie kolizji

EDGECAM oferuje bezpieczne i sprawdzone operacje obróbki z automatycznym wykrywaniem i unikaniem kolizji:

 • Podczas generowania ścieżki, EDGECAM pozwala kontrolować położenie narzędzia i uchwytu w odniesieniu do powierzchni prowadzących i chronionych. Ten pełen zakres kontroli daje możliwość dodatkowego pochylenia narzędzia, definiowania wyjazdu na odległość bezpieczną lub usunięcie ścieżki. Podobne opcje można stosować także do oprawek i chwytu narzędzia.

 • Zaawansowane metody kontroli ścieżki dla narzędzi typu frezy sferyczne, pozwalają obrabiać elementy o ograniczonej przestrzeni obróbczej np. kanały dolotowe.

Pełna symulacja obróbki

Z modułem 4- i 5-osiowym zintegrowano moduł symulacji. Pozwala to śledzić przebieg pracy obrabiarki i zmiany orientacji kolejnych położeń kątowych wszystkich podzespołów. Ta bardzo ważna funkcjonalność zapewnia bezpieczeństwo procesu dla obrabiarek 4 i 5- osiowych:

 • Nawet małe ruchy kątowe mogą generować duże zmiany położenia poszczególnych elementów osi obrotowych i stanowić potencjalne miejsce kolizji. Dlatego też pełna wizualizacja obróbki 4 i 5-osiowej obróbki jest niezwykle istotna.

 • Z modułem symulacji powiązano również Kreator postprocesorów wraz z grafiką.


Wydajna obróbka symultaniczna w Twojej firmie - Zapytaj o EDGECAM