Obróbka metalu

Komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM).

Pomimo stale rosnących możliwości sterowania maszynami bezpośrednio z pulpitu, programowanie w ten sposób nowoczesnych obrabiarek CNC jest często zbyt wolne, mało wydajne i niesie za sobą możliwość popełnienia wielu błędów. Programowanie obróbki skomplikowanych elementów typu korpusy czy oprzyrządowania form, które zawierają swobodne powierzchnie, jest zwykle niemożliwe do realizacji. Zastosowanie systemu komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM) do sterowania maszynami CNC pozwala wyeliminować ryzyko wystąpienia kolizji, skraca czas programowania, obniża koszty i zwiększa wydajność obróbki.

obróbka metalu - system cam

System CAM generuje kod NC na podstawie modelu gotowej części i półfabrykatu. Część może być zaprojektowana wewnątrz systemu CAM lub wczytana z systemu CAD. Niezależnie od jej reprezentacji graficznej - 2D czy 3D - można na jej podstawie uzyskać kod NC. Wydajny system CAM, jakim jest EDGECAM, oferuje szeroką gamę metod obróbki dla jednego detalu lub rodzin części, z podaniem posuwów/obrotów na podstawie baz materiałów/narzędzi. EDGECAM generuje kod NC na dowolny układ sterowania obrabiarki numerycznej np. Cincinnati, Deckel Maho, Fadal, Mazak, Fanuc, Haas, Heindenhain, Okuma, Pronum, Sinumerik...

Dlaczego EDGECAM?

EDGECAM jest łatwym w użyciu programem CAM, pracującym w środowisku Windows. Zaprojektowany specjalnie do programowania obrabiarek CNC. Pełne wsparcie dla najnowszych wersji systemu Windows oraz obsługa systemów wieloprocesorowych znacznie przyspiesza proces przeliczania ścieżek, a w efekcie - skraca czasu programowania. Jego producentem jest angielska firma Vero Software, której ponad 20 - letnie doświadczenie w tej dziedzinie doceniło już około 50.000 użytkowników na całym świecie.

EDGECAM wczytuje bezpośrednio pliki części i złożeń z wiodących systemów CAD m.in.: SolidWorks, AutoCAD, Autodesk Inventor, Catia v4, Catia v5, Pro/Engineer, Pro/Desktop, SolidEdge, NX. Wczytuje również: IGES, DXF, DWG, VDA-FS, STL, STP, STEP, PARASOLID, ACIS i GRANITE.

asocjatywna współpraca z systemami CAD 3D

Moduły Solid Machinist umożliwiają asocjatywną aktualizację ścieżki narzędzia po zmianie detalu w programie CAD. EDGECAM posiada możliwości projektowania 2D i 3D we własnym module CAD i modyfikacji wczytanych plików z innych systemów np. zaślepianie otworów, szycie powierzchni, tworzenie elektrod, definicja zakresów. 

Kreator Postprocesorów EDGECAM pozwala zdefiniować postprocesor na dowolny układ sterowania CNC obrabiarki numerycznej. Uwzględnia przy tym pełną kinematykę i budowę maszyny.

EDGECAM przy użyciu szeregu modułów umożliwia dobranie najlepszej strategii obróbki, optymalizację ścieżki, eliminowanie jałowych przejazdów narzędzia, zwiększenie trwałości ostrzy i redukcję czasu maszynowego. W ten sposób zwiększa produktywność obróbki.

edgecam probing

Nowy moduł EDGECAM Probing pozwala obsługiwać sondy pomiarowe. Rozwiązanie to umożliwia programiście automatyczny pomiar detalu, zarówno przed obróbką do ustawienia samego półfabrykatu jak i przed cyklami wykończeniowymi, a następnie zapisanie zmierzonych wartości do odpowiednich korektorów. Zabieg ten poprawia bezpośrednio jakość i dokładność obrabianych elementów.

pobierz ulotkę w formacie pdf
Pobierz ulotkę w formie pdf