EDGECAM Turning ImageEDGECAM Turning ImageEDGECAM Turning ImageEDGECAM Turning Image

Produkcja

EDGECAM dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie frezowania 3D, toczenia wieloosiowego, centrów tokarsko-frezarskich, frezowania wieloosiowego a także obróbki różnorodnych części. Moduły EDGECAM dają pełną symulację ścieżek narzędzi, unikalny kreator postprocesorów, kompleksową bibliotekę narzędzi, intuicyjną i elastyczną komunikację z obrabiarką i oparty o HTML system generowania dokumentacji technologicznej. Te nowoczesne rozwiązania zwiększą produktywność i rentowność Twojej firmy.

Korzyści

Wszechstronność

EDGECAM to nowoczesny system CAM, służący do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Program umożliwia generowanie programów obróbczych na wszystkie rodzaje Frezarek 2.5- … 5-osiowych (również integralność z technologią HSM), Tokarek 2-4 osiowych z C, Y i B i przeciwwrzecionami, centr obróbczych i wycinarek 2-4 osiowych.

Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach produkcji takich jak: frezowanie pryzm (płyty, korpusy), frezowanie powierzchni (narzędziownie), wieloosiowe toczenie, frezowanie obrotowe i wielopłaszczyznowe oraz wycinanie drutowe. EDGECAM dostarcza innowacyjne rozwiązania zwiększające produktywność programowania obrabiarek np. bryłową symulację obróbki, okienkowy kreator postprocesorów, biblioteki narzędzi i technologii, komunikację z obrabiarką CNC RS 232 i złącze ETHERNET oraz system zarządzania obróbką.

Kompatybilność

Jako jedyny CAM na świecie, EDGECAM umożliwia asocjatywną współpracę z programami Autodesk Inventor i Mechanical Desktop, Catia R5, I-Deas, Solid Edge, SolidWorks, Pro/Engineer, Pro/Desktop, Unigraphics oraz innymi programami opartymi na kernelach Acis, Granite i Parasolid. Poza tym umożliwia definiowanie obróbki plików AutoCAD (dwgdxf), Catia (exp model), MicroStation dgn, STL, VDA, IGES. Baza narzędzi posiada w standardzie link do bazy Sandvik Coroguide (Adveon).

Efektywne frezowanie

EDGECAM wprowadza szeroki zakres cykli w obróbce frezowaniem. Pozwala przeprowadzać wysokowydajną obróbkę zarówno prostych jak i skomplikowanych elementów - reprezentowanych przez geometrię płaską 2D, powierzchniową i bryłową 3D.

Wydajna obróbka zgrubna

Jeden cykl zgrubny pozwala obrabiać zarówno pliki 2D jak i 3D. EDGECAM generuje automatycznie najbardziej odpowiednie ruchy wejścia narzędzia dla danego regionu na detalu. Tworzone ruchy trochoidalne pozwalając uniknąć obróbki pełną szerokością narzędzia. Określenie dowolnego kształtu półfabrykatu redukuje czas obróbki i eliminuje obróbkę pustych przestrzeni.

Wygenerowane w ramach obróbki resztek pośrednich dodatkowe przejścia narzędzia eliminują zbędne, wynikające z głębokości skrawania, naddatki na ściankach. W ten sposób uzyskuje się obróbkę półwykończeniową. Taki element jest zazwyczaj wystarczająco przygotowany do obróbki wykończeniowej. W ten sposób EDGECAM optymalizuje czas trwania całego procesu.

Cykl zgrubny pozwala wykonać w jednym cyklu obróbkę zgrubną i obróbkę resztek. Półfabrykat zostaje automatycznie zaktualizowany i reprezentowany jako efekt końcowy całościowej obróbki zgrubnej. Obróbkę resztek również można wykonać narzędziem o mniejszej średnicy. Ścieżka narzędzia jest tworzona tylko w obszarach, do których poprzednie narzędzie nie miało dostępu.

Moduły produkcyjne

Planowanie

Cykl Planowania służy do wstępnego zebrania warstwy materiału na czole detalu. Ścieżki narzędzia uwzględniają elementy leżące wewnątrz wskazywanych zarysów wewnętrznych. EDGECAM generuje odpowiednie wejścia/wyjścia narzędzia, a jego powrót odbywa się po łuku lub prostej.

Frezowanie gwintów

Ciekawą funkcjonalnością jest możliwość uzyskania gwintu poprzez frezowanie po linii śrubowej. System może wykonać gwint wewnętrzny i zewnętrzny, walcowy, stożkowy, jedno- lub wielokrotny bez potrzeby wcześniejszego rysowania linii śrubowej. Wystarczy wskazać okrąg, który reprezentuje sobą średnicę i czoło elementu gdzie będzie nacinany gwint. W przypadku obróbki krawędziowej 2,5- i 3-osiowej, kod NC będzie generowany w postaci cykli maszynowych, zwykłego ciągu współrzędnych lub interpolacji helikalnej.

Cykle otworów

EDGECAM posiada różne strategie obróbki otworów. Są to wiercenie, pogłębianie, głębokie otwory, rozwiercanie bądź gwintowanie z możliwością optymalizacji ścieżki narzędzia przy wykorzystaniu 7 rodzajów narzędzi do ich obróbki.

Obróbka powierzchni na korpusach

Profilowanie

Cykl profilowania jest idealny do obróbki powierzchni stromych. Kontrola głębokości skrawania i chropowatości pozwala na jego optymalne wykorzystanie. Parametr Kąt styku pozwala kontrolować rodzaj obrabianych powierzchni. Podział obszarów na płaskie/strome pozwala dobrać do nich odpowiednie cykle obróbki. Wówczas obróbkę powierzchni płaskich można przeprowadzić w tym samym cyklu np. strategią - generowania ciągłej ścieżki spiralnej wokół dowolnych kształtów wierszowania. Zwiększa to trwałość ostrzy skrawających.

Wierszowanie

Cykl Wierszowanie standardowo stosuje się do obróbki wykończeniowej powierzchni o małych zmieniających się krzywiznach w osi Z. Generuje on ścieżki równoległe względem siebie. W niektórych przypadkach warto jednak zastosować podział detalu i obróbkę wzajemnie prostopadłą. Zagęszczenie ścieżek na powierzchniach bardziej stromych jest nieefektywne, dlatego też podział elementu umożliwia optymalizację ścieżki.

Rzutowanie ścieżek

Cykle rzutowania, a więc stosowania do obróbki wykończeniowej tylko jednego lub dwóch cykli obejmujących cały element lub jego wybrane obszary, mogą prowadzić do długiego czasu trwania tych procesów dla elementów o zróżnicowanych kształtach.

Do obróbki specyficznych kształtów detalu EDGECAM proponuje zatem specjalne cykle kształtowe. Za sprawą wskazanych prowadnic, charakterystycznych dla obrabianych powierzchni, dostosowują się one idealnie do kształtów detalu. W rezultacie skraca to czas maszynowy obróbki.

Opcja rzutowania ścieżek w EDGECAM pozwala na:

 • Rzutowanie ścieżek płaskich 2D na powierzchnie i bryły.

 • Stosowanie wzorów promieniowych, koncentrycznych i spiralnych.

 • Rzutowanie pomiędzy dwiema krzywymi lub pojedynczą krzywą otwartą lub zamkniętą.

Obróbka ołówkowa i obróbka naroży

Obróbka ołówkowa i obróbka naroży pozwalają usunąć resztki materiału po poprzedniej obróbce większym narzędziem. Cykl ołówkowy generuje pojedynczą ścieżkę (w opcji wielokrotną) wzdłuż krawędzi przecięć powierzchni. Obróbka naroży zaś - serię ścieżek w wewnętrznych narożach detalu wraz z kontrolą chropowatości.

Płaskie regiony

Cykl ten automatycznie wykrywa płaskie regiony na detalu. Obrabia je strategią koncentryczną, wierszowania lub ołówkową. Doskonale uzupełnia ścieżki wierszowania w przypadku użycia cyklu wierszowania do obróbki swobodnych powierzchni zbliżonych do płaskich (np. frezem kulistym) z wyłączaniem powierzchni płaskich. Cykl ten pozwala usuwać resztki materiału na płaskich powierzchniach po większym narzędziu.

Obróbka z użyciem stołu obrotowego

Większość nowoczesnych frezarek CNC oferuje standardowo możliwość obróbki w 4 - 5 osiach. Przy obróbce jednego detalu z kilku stron lub kilku różnych detali zamocowanych na obrotowych paletach, EDGECAM umożliwia łatwe pozycjonowanie narzędzia oraz wykorzystanie cykli krawędziowych i powierzchniowych. Pozwala też realistycznie przedstawić symulację obróbki z obsługą osi obrotowych i wykrywaniem kolizji.

Frezowanie obrotowe daje możliwość wykonania cykli obróbki 2.5D na walcu lub na czole walca. EDGECAM posiada funkcje niezbędne do modelowania geometrii nawiniętej na walec.

Frezowanie wielopłaszczyznowe umożliwia obrót stron obróbki, a tym samym frezowanie na nowej powierzchni czołowej wewnątrz jednej operacji. Polecenie indeksowania pozwala wprowadzić nowy kierunek dla strony, względnie płaszczyzny pracy. W ten sposób można wykorzystywać stoły obrotowe czy podzielnice.

Moduły toczenia

EDGECAM dostarcza funkcjonalny i prosty w obsłudze moduł tokarski. Pozwala on w wykorzystywać wszystkie możliwości maszyn w zakresie toczenia 2 - 4 osiowego. Daje pełną obsługę dodatkowych osi C, Y i B z przeciwwrzecionem oraz możliwość wykorzystania cykli maszynowych. Pracuje w dwóch trybach - CAD i CAM z pełną obsługą symulacji ruchu głowic. Obróbkę można definiować na podstawie płaskich rysunków 2D (np. z AutoCAD dwg, dxf) lub brył 3D.

Gwinty

EDGECAM umożliwia nacinanie gwintów metrycznych, calowych jedno- i wielokrotnych na powierzchni walcowej, stożkowej i czołowej elementu. Programista może ustawić szereg parametrów m.in. wielkość naddatku początkowego, wykończeniowego, parametry wejścia/wyjścia, czy ilość przejść narzędzia.

Rowki

W czasie wykonywania rowków często dochodzi do uszkodzenia płytki narzędzia. Cykle obróbki rowków w EDGECAM zaprojektowano tak, aby zminimalizować to ryzyko, a ponadto uzyskać wysoką chropowatość i dokładność wykonania elementu.

Do obróbki rowków przewidziano cztery cykle:

 • Cykl zgrubny wgłębny - Daje możliwość wykorzystania trzech strategii usuwania materiału: szeregowo, od środka lub na przemian z możliwością stopniowego zagłębiania noża.

 • Cykl po profilu - Zalecany po poprzednim cyklu. Obróbka nie przebiega jedną ścieżką wzdłuż całego profilu, lecz jest podzielona na dwie oddzielne. Zaczynają się one od ścian bocznych rowka i spotykają na dnie.

 • Zgrubny wzdłużny - Usuwa materiał wierszując z kolejnym zagłębianiem narzędzia na końcu każdego przejścia lub rozpoczyna skrawanie zawsze z jednej strony.

 • Wykończeniowy wgłębny - Do stosowania po poprzednim cyklu. Wykonuje on obróbkę po samym profilu w czterech etapach. Automatycznie rozpoznaje determinujące kolejność obróbki elementy typu ścianka boczna i dno.

Toczenie 4-osiowe

Prowadzenie obróbki dwiema głowicami jednocześnie możliwe jest w trzech trybach:

 1. Przy wykorzystaniu gotowych cykli 4-osiowych.

 2. Przy wykorzystaniu wszystkich standardowych cykli 2-osiowych.

 3. Jednocześnie na wrzecionie i przeciwwrzecionie.

W pierwszym przypadku programista może wykorzystać dwa cykle zgrubne: wahadłowy i lustrzany, w którym wskazuje się profil do obróbki. Ścieżka narzędzia jest generowana po obu stronach osi wrzeciona z automatycznym wyprzedzeniem ruchów narzędzi oraz różnicą w głębokościach ścieżki w poszczególnych głowicach.

Drugi rodzaj obróbki umożliwia wykorzystanie cykli dwuosiowych. Wskazuje się dla nich geometrię np. w górnej głowicy, a po wygenerowaniu ścieżki włącza się synchronizacje głowic i definiuje się obróbkę w dolnej głowicy.

W sekwencji skrawania obie głowice maja oddzielną reprezentację, co znacznie zwiększa przejrzystość zdefiniowanego procesu. Moduł symulacji umożliwia ruch obu głowic jednocześnie z uwzględnieniem synchronizacji.

Przeciwwrzeciona

EDGECAM daje łatwy w użytkowaniu wieloosiowy moduł tokarski do programowania obróbki na tokarki z przeciwwrzecionem. Wielowrzecionowa struktura maszyny znacznie skraca czas obróbki, a niekiedy umożliwia całkowite wykonanie detalu w jednej operacji. Integracja poleceń sterowania przeciwwrzecionem z pozostałymi zadaniami tokarki znacznie upraszcza proces programowania.

Główne funkcje:

 • Zintegrowane polecenia do ustawień kinematyki i przestrzeni roboczej obrabiarki.

 • Wyboru wrzeciona można dokonać kliknięciem myszy. W oknie przeglądarki dla każdego wrzeciona wyświetlane są przyporządkowane w przejrzysty sposób instrukcje obróbki.

 • Synchronizacja głowic, kontrola oraz priorytet wrzecion. Możliwość przekazywania pozycji synchronizacji pozwala niekiedy skrócić czas. Linia czasu obróbki wrzeciona i przeciwwrzeciona ułatwia natomiast weryfikację ścieżek.

 • Możliwość prostego i elastycznego programowania przechwytu przeciwwrzeciona, synchronizacji prędkości obrotowych i powrotu do pozycji.

 • Jednoczesna symulacja pracy wrzeciona oraz przeciwwrzeciona. Animacje przechwytu obrabianego detalu oraz wysuwania półfabrykatów do zderzaka.

Toczenie z frezowaniem w osiach C, Y i B

Obróbka ta pozwala korzystać ze wszystkich opisanych do tego momentu cykli tokarskich oraz cykli frezarskich. Praca w osiach C, Y i B może przebiegać w dwóch trybach:

 • płaskim, który umożliwia wykorzystanie cykli frezowania 2,5 osiowego do wykonywania np. kieszeni, obróbki tekstów czy otworów na powierzchni czołowej walca, oraz obróbki powierzchni,

 • obrotowym, który umożliwia wykonywanie np. kieszeni, tekstów i otworów na powierzchni obrotowej walca.

Cechy

Moduł Frezowania produkcyjnego

EDGECAM dostarcza szeroką gamę elastycznych cykli i operacji frezarskich. Sprawne tworzenie ścieżek narzędzia ułatwiają proste w obsłudze okna operacji, zawierające podpowiedzi tekstowe i graficzne. Intuicyjny interfejs prowadzi użytkownika przez proces kreowania obróbki. Jest to rozwiązanie idealne dla niedoświadczonych lub początkujących programistów. Operacje EDGECAM są w pełni powiązane z cyklami. Każdy cykl oferuje najlepsze technologie, pozwalające w pełni kontrolować ścieżki narzędzi. Wysoka wydajność uzyskiwana jest zarówno w obróbce plików krawędziowych i dedykowanych elementów płaskich oraz powierzchni.

Frezowanie powierzchni

Ostatnie trendy w projektowaniu niosą zapotrzebowanie na kompleksową obróbkę dowolnych kształtów geometrycznych w obróbce produkcyjnej. Poprzednio te wymagania były ograniczone i stosowane tylko w określonych środowiskach, takich jak obróbka form, stempli czy prototypowanie.

EDGECAM oferuje pełen zakres funkcjonalności dla obróbki 3D. Teraz przebiega ona równie efektywnie, jak obróbka seryjna. Inteligentne stosowanie odpowiednich strategii podnosi jakość obróbki, optymalizuje czasy i zwiększa żywotność narzędzia. Bezkolizyjną obróbkę zapewniają ruchy łączenia wejść i wyjść.

Obróbka wieloosiowa i wielopłaszczyznowa

EDGECAM wspiera obróbkę otworów, kieszeni, stempli i ścian elementów 3D, będących elementami składowymi modelu. Wykorzystuje redukującą czasy obróbkę wieloosiową. EDGECAM oferuje pełne wsparcie dla frezowania wieloosiowego, w tym obróbki 2,5- i 3-osiowej. Pozwala sprawnie stosować obróbkę z wykorzystaniem dodatkowej 4-osi obrotowej, indeksowaną i 5-osiową obróbkę ciągłą.

Moduł toczenia produkcyjnego

Toczenie dostarcza wielu funkcjonalności dla szerokiej gamy obrabiarek, w tym tokarek 2-osiowych, obrabiarek wielogłowicowych, centr tokarskich z przeciwwrzecionem i centr tokarsko - frezarskich. Na obrabiarkach z osiami C, Y i B, frezowanie i wiercenie znajduje się w tym samym programie co toczenie. Daje to pełną integralność i asocjatywność procesów obróbki. Ponadto pożądana łatwość użytkowania i zrozumienie, że czasy cykli mają na centrach tokarsko-frezarskich znaczenie krytyczne - wpływają na rozwój funkcji toczenia w oprogramowaniu EDGECAM.

EDGECAM posiada zaawansowane cykle tokarskie do obróbki zgrubnej i wykończeniowej. Wspiera planowanie, wiercenie i wytaczanie obsługiwane z poziomu cykli sterowania. Przeliczanie ścieżek narzędzia, uwzględniające kształt płytki i poprzednio obrobionego materiału, redukuje podcięcia i niepotrzebne skrawanie w powietrzu.

EDGECAM oferuje wsparcie dla płytek Sandvik Coromant Wiper. Umożliwia wzrost wydajności wynikający z odpowiedniego wykorzystania kształtu płytki w procesie obróbki.


Wytwarzaj szybciej i taniej - Zapytaj o EDGECAM