EDGECAM Aerospace ImageEDGECAM Aerospace ImageEDGECAM Aerospace Image

Przemysł lotniczy

Niezależnie od tego, czy są to części do maszyn cywilnych, wojskowych czy pojazdów kosmicznych - przemysł lotniczy akceptuje jedynie komponenty wytwarzane z zastosowaniem szczególnie wyśrubowanych norm.

Wysoka jakość wyrobu to najczęściej podstawowe kryterium, warunkujące wybór danego dostawcy. Komponenty produkowane są często z kłopotliwych materiałów, takich jak tytan. Ich obróbka wymaga stosowania skomplikowanych operacji. Tu błędy kosztują niezmiernie dużo. Ponadto w trakcie procesu projektowania, opracowania, produkowania komponentów i składania samolotów wdrażane są nowe technologie i wprowadzane zmiany w projektach.

Aby sprostać wymaganiom sektora lotniczego, producenci komponentów działają z najlepszymi. Zaawansowane strategie 5-osiowej obróbki EDGECAM dają wyjątkowo wysoką jakość powierzchni podzespołów samolotowych z głębokimi kieszeniami. Dodatkowy wzrost efektywności daje angażowanie do obróbki wielowrzecionowych centr tokarsko – frezarskich. Te maszyny redukują liczbę koniecznych kolejnych mocowań skrawanego elementu i procedur ich bazowania, a tym samym – czas trwania obróbki. O ryzyko uszkodzenia cennych materiałów nie należy się martwić. Synchronizacja, symulacja i kontrola priorytetów wrzecion sprawiają, że obróbka z EDGECAM pozostaje w pełni bezpieczna.

Dzięki swoim funkcjonalnościom, EDGECAM pomaga producentom z branży lotniczej sprostać najtrudniejszym wyzwaniom:

  • Uproszczone programowanie - EDGECAM upraszcza proces programowania, wprowadzając wydajne strategie frezowania dla poziomych i pionowych centrów frezarskich z obsługą stołów obrotowych.
  • Obróbka wysoko wydajna - W celu zwiększenia elastyczności i wydajności, EDGECAM uzupełnia możliwości cykli 3-osiowych o pełen zakres 4- i 5-osiowych strategii ciągłych.
  • Inteligentny cykl zgrubny – Strategie EDGECAM to najbardziej wydajne ruchy narzędzia dla każdego regionu. Ruchy trochoidalne pozwalają unikać wejść w pełnym materiale. Automatyczne dopasowanie ścieżek zapewnia bezpieczeństwo obróbki, poprawia warunki pracy i pozwala stosować wyższe prędkości skrawania.
  • Zaawansowane strategie wykończeniowe – Dla różnych technik wykończeniowych EDGECAM oferuje inteligentne ruchy prowadzące i ruchy łączenia. Szczególnie użyteczny w przemyśle lotniczym i samochodowym Korzystając z frezów sferycznych i krążkowych, Cykl profilowania oferuje szybką i łatwą obróbkę podcięć bez potrzeby indeksowania. Wsparcie dla krawędziowych modeli 3D pozwala na optymalizację jakości w pojedynczym kroku, bez potrzeby stosowania kosztownych ręcznych obróbek wykończeniowych.
  • Automatyczne rozpoznawanie cech - EDGECAM Solid Machinist pozwala na automatyczne rozpoznawanie cech. EDGECAM identyfikuje, kieszenie, stemple, otwory – po czym dobiera odpowiednie narzędzia i strategie obróbcze.
  • Gwarantowana integralność danych - EDGECAM Solid Machinist wczytuje pliki w oryginalnych formatach z wiodących systemów CAD. Zapewnia kompatybilność z: Autodesk Inventor, Solid Edge, SolidWorks, Pro/ENGINEERR, Pro/DESKTOPR and CATIA V5. EDGECAM wczytuje także pliki w formatach pośrednich: IGES, DXF, VDA, Parasolid R and ACIS.
  • Symulator EDGECAM - System pozwala na pełną symulację pracy obrabiarki i weryfikację operacji obróbki. W realistyczny sposób przedstawia całościowy przebieg procesu skrawania. Pozwala na eliminację kolizji i szybsze wdrożenie produkcji.
  • Redukcja czasu programowania - EDGECAM Strategy Manager pozwala wykorzystać doświadczenie w dziedzinie obróbki Twoich najlepszych specjalistów. Mogą oni zestawiać przechowywane w bazie wiedzy szablony strategii dla skonstruowania szybkiego, wydajnego i powtarzalnego procesu produkcyjnego. Daje to znaczną redukcję czasu programowania i obniża koszty.


Postaw na jakość obróbki - Zapytaj o EDGECAM