EDGECAM Oil and Gas ImageEDGECAM Oil and Gas ImageEDGECAM Oil and Gas Image

Przemysł naftowy i gazowniczy

W dzisiejszym konsumpcyjnym świecie dostawcy ropy i gazu ziemnego stają przed wieloma wyzwaniami. W odpowiedzi na ciągły wzrost zapotrzebowania na energię, muszą wdrażać rozwiązania zwiększające ich wydajność. Nowoczesne i bardziej efektywne metody wydobycia złóż wymagają odpowiedniego sprzętu i technologii.

EDGECAM pomaga podejmować kolejne odważne wyzwania, usprawniające wydobycie. Pożądany poziom precyzji obróbki z jednoczesną redukcją strat materiałowych i utrzymaniem jakości górniczych komponentów zapewniają moduły wysokowydajnego toczenia i frezowania.

Zaimplementowane, właściwie stosowane przez EDGECAM strategie minimalizują ilość cykli i eliminują skrawnie pustych przestrzeni. Przekłada się to bezpośrednio na redukcję czasu trwania wytwarzania. Strategię WAVE doceniły przede wszystkim te przedsiębiorstwa, którym szczególnie zależy na oszczędzaniu narzędzi i szybkiej obróbce zgrubnej.

Precyzja obróbki i redukcja strat materiałówych, dzięki możliwościom EDGECAM:

  • Uproszczone programowanie - EDGECAM upraszcza proces programowania, wprowadzając wydajne strategie frezowania dla poziomych i pionowych centrów frezarskich z obsługą stołów obrotowych.
  • Obróbka wysoko wydajna - W celu zwiększenia elastyczności i wydajności, EDGECAM uzupełnia możliwości cykli 3-osiowych o pełen zakres 4- i 5-osiowych strategii ciągłych.
  • Inteligentny cykl zgrubny – Strategie EDGECAM to najbardziej wydajne ruchy narzędzia dla każdego regionu. Ruchy trochoidalne pozwalają unikać wejść w pełnym materiale. Automatyczne dopasowanie ścieżek zapewnia bezpieczeństwo obróbki, poprawia warunki pracy i pozwala stosować wyższe prędkości skrawania.
  • Zaawansowane strategie wykończeniowe – Dla różnych technik wykończeniowych EDGECAM oferuje inteligentne ruchy prowadzące i ruchy łączenia. Szczególnie użyteczny w przemyśle lotniczym i samochodowym Korzystając z frezów sferycznych i krążkowych, Cykl profilowania oferuje szybką i łatwą obróbkę podcięć bez potrzeby indeksowania. Wsparcie dla krawędziowych modeli 3D pozwala na optymalizację jakości w pojedynczym kroku, bez potrzeby stosowania kosztownych ręcznych obróbek wykończeniowych.
  • Automatyczne rozpoznawanie cech - EDGECAM Solid Machinist pozwala na automatyczne rozpoznawanie cech. EDGECAM identyfikuje, kieszenie, stemple, otwory – po czym dobiera odpowiednie narzędzia i strategie obróbcze.
  • Gwarantowana integralność danych - EDGECAM Solid Machinist wczytuje pliki w oryginalnych formatach z wiodących systemów CAD. Zapewnia kompatybilność z: Autodesk Inventor, Solid Edge, SolidWorks, Pro/ENGINEERR, Pro/DESKTOPR and CATIA V5. EDGECAM wczytuje także pliki w formatach pośrednich: IGES, DXF, VDA, Parasolid R and ACIS.
  • Symulator EDGECAM - System pozwala na pełną symulację pracy obrabiarki i weryfikację operacji obróbki. W realistyczny sposób przedstawia całościowy przebieg procesu skrawania. Pozwala na eliminację kolizji i szybsze wdrożenie produkcji.
  • Redukcja czasu programowania - EDGECAM Strategy Manager pozwala wykorzystać doświadczenie w dziedzinie obróbki Twoich najlepszych specjalistów. Mogą oni zestawiać przechowywane w bazie wiedzy szablony strategii dla skonstruowania szybkiego, wydajnego i powtarzalnego procesu produkcyjnego. Daje to znaczną redukcję czasu programowania i obniża koszty.


Wydajne rozwiązania w obróbce skrawaniem - Zapytaj o EDGECAM