EDGECAM Solid Machininst ImageEDGECAM Solid Machininst ImageEDGECAM Solid Machininst Image

Solid Machinist - Obróbka oparta na modelach bryłowych

Głównym kierunkiem optymalizacji obróbki z modułem EDGECAM Solid Machinist, jest współbieżne projektowanie i wytwarzanie. Asocjatywne połączenie oryginalnego detalu CAD 3D z EDGECAM Solid Machinist w istotny sposób redukuje czas generowania nowego programu obróbki.

Funkcje i korzyści

  • Pełna integracja ścieżek z modelem CAD 3D - EDGECAM Solid Machinist generuje cykle obróbki na podstawie modeli bryłowych. Pozwala użytkownikowi wczytać model CAD 3D bez translacji. W oparciu o wykryte cechy technologiczne, system proponuje odpowiednie strategie obróbki.

  • Gwarantowana integracja danych - Solid Machinist zapewnia pełną integrację z systemem CAD 3D. Operacje obróbcze wykonywane są na rzeczywistym modelu, a nie na wczytanym przez translatory. Pozwala to stosować inteligentne metody obróbki.

  • Programowanie operacjami - Operacje obróbcze są automatycznie dobierane do wykrytych cech technologicznych. Redukuje to ilość wprowadzanych z klawiatury parametrów a także czas generowania programu NC.

  • Pełne odwzorowanie cech technologicznych - Model otwarty w EDGECAM wygląda dokładnie tak, jak go zaprojektowano w programie CAD. Stosując polecenia wyszukiwania cech, Solid Machinist pobiera informacje potrzebne do obróbki bezpośrednio z modelu CAD 3D. Wykrywa cechy frezarskie: kieszenie, stemple, otwory, powierzchnie swobodne oraz cechy tokarskie. Pobiera też informacje o ich położeniu. Na tej podstawie proponuje stosowne strategie oraz narzędzia do obróbki.

  • Zmiana detalu > aktualizacja ścieżek - Wprowadzanie zmian w projekcie CAD 3D zazwyczaj pociąga konieczność ponownego programowania nowej ścieżki obróbczej dla projektu z naniesionymi poprawkami. To znacznie podnosi koszty wytwarzania. EDGECAM Solid Machinist wykrywa modyfikacje w projektowanym modelu bryłowym i informuje o nich użytkownika. Ten decyduje, czy zaktualizować model do nowej wersji projektu. Następuje potem automatyczna aktualizacja cech technologicznych, tworzony jest rejestr zmian, a ścieżka narzędzia zostaje zaktualizowana. W każdej chwili użytkownik może cofnąć zmiany, wracając do pierwotnego modelu. EDGECAM potrafi też dla wprowadzonych modyfikacji automatycznie stworzyć nowy kod NC.

  • Kompatybilność z systemami CAD 3D - Solid Machinist bez problemów wczytuje pojedyncze pliki i złożenia z oprogramowania CAD (np. Autodesk Inventor, Catia R5, I-Deas, Mechanical Desktop, Part Modeler, Pro/Engineer, Solid Edge, SolidWorks, Unigraphics + pliki kerneli Acis, Granite, Parasolid). Daje to nie tylko oszczędności czasu programowania i obróbki, ale też eliminuje błędy. Obróbkę można również definiować na podstawie plików płaskich (dwg, dxf, dgn), powierzchniowych (igs, vda) i STL.

Inteligentny cykl zgrubny

Jeden cykl zgrubny pozwala obrabiać pliki 2D jak i 3D. W obróbce zgrubnej można stosować także technologię WAVE. Cykl zgrubny EDGECAM generuje automatycznie optymalne sposoby wejścia narzędzia i dalszej obróbki dla danego obszaru detalu. Przykładowo, ruchy trochoidalne pozwalają uniknąć obróbki pełną szerokością narzędzia. Określenie dowolnego kształtu półfabrykatu skraca czas wytwarzania i eliminuje obróbkę pustych przestrzeni. Obróbka resztek pośrednich daje też wyższą jakość powierzchni do dalszych etapów obróbki wykończeniowej. W ten sposób EDGECAM Solid Machinist skutecznie optymalizuje czas wytwarzania detalu.


Skróć drogę od modelu do wyrobu - Zapytaj o EDGECAM