Ulotki EDGECAM

Ulotki w języku polskim

EDGECAM Overview Brochure

: strategia WAVE

Najlepsze rozwiązanie dla obróbki ze zwiększonym posuwem

i prędkością obrotową narzędzia. Strategia obróbki WAVE wprowadza nową jakość - zwiększa wydajność obróbki eliminując wady.

EDGECAM 3D Milling

: obróbka 4 i 5-osiowa

Obróbka elementów
o skomplikowanych kształtach. Oprogramowanie EDGECAM łączy obróbkę 4 i 5-osiową
symultaniczną z obróbką frezarską
i frezarsko-tokarską.
 

EDGECAM 4 & 5 Axis Milling

: opieka techniczna

Wykorzystaj zalety pomocy
technicznej w EDGECAM.

EDGECAM Overview Brochure

: frezowanie/toczenie

Zastosowanie konika, podtrzymki, przeciw wrzeciona, podwójnych głowic wraz z możliwością ruchu w osi C, CY oraz w osi B to podstawa w obróbce na dzisiejszych wielozadaniowych obrabiarkach.

EDGECAM 3D Milling

: part modeler

EDGECAM Part Modeler jest efektywnym, narzędziem do modelowania 3D, specjalnie zaprojektowanym do szybkiego
i łatwego projektowania modeli bryłowych oraz ich modyfikacji.

EDGECAM 4 & 5 Axis Milling

: frezowanie produktywne

Inteligentna obróbka
z wykorzystaniem modeli CAD. Moduł frezowania pozwala użytkownikowi
na korzystanie z różnych
rodzajów geometrii. 

EDGECAM Overview Brochure

: solid machinist

EDGECAM Solid Machinist jest potężnym narzędziem,
integrującym oprogramowanie CAM. Pozwala na wydajną obróbkę frezowaniem i toczeniem na
modelach bryłowych.
 

EDGECAM 3D Milling

: menadżer strategii

Menadżer strategii w EDGECAM bazuje na doświadczeniu zdobytym przez użytkowników oprogramowania EDGECAM i operatorów maszyn
do obróbki skrawaniem.

EDGECAM 4 & 5 Axis Milling

: toczenie

Produktywność obróbki tokarskiej w przemyśle. Moduł obróbki tokarskiej
w oprogramowaniu EDGECAM
wspiera obrabiarki o zróżnicowanej konfiguracji.

EDGECAM Overview Brochure

: wire EDM

EDGECAM Wire EDM jest wiodącym oprogramowaniem,
dedykowanym do wycinania drutowego. Został opracowany specjalnie na potrzeby branży mechaniki precyzyjnej.

EDGECAM 3D Milling

: workflow

W rozpowszechnionych na rynku systemach CAM użytkownik musi sam skonfigurować środowisko pracy.
EDGECAM Workflow wspomaga ten etap produkcji.

Systemy pomiarowe m%h

: systemy pomiarowe m&h

EDGECAM wspiera sondy pomiarowe m&h. Daje możliwość pomiaru przygotówki, a także umożliwia symulację ruchów sondy w sześciu indywidualnych cyklach pomiarowych.

EDGECAM Overview Brochure

obróbka zgrubna WAVE

Strategia obróbki zgrubnej WAVE to technika HSM, która utrzymuje stałe obciążenie narzędzia skrawającego.

EDGECAM 3D Milling

frezowanie 3D

EDGECAM oferuje kompleksowe rozwiązania do generowania wysokiej jakości bezkolizyjnych scieżek.

Systemy pomiarowe m%h

WorkXplore

WorkXplore to przeglądarka służąca do wczytywania, analizowania i udostępniania plików 2D i 3D CAD, bez konieczności instalacji systemu CAD.

EDGECAM Overview Brochure

EDGECAM SolidMachinist

Specjalny moduł EDGECAM, zapewniający możliwość generowania cykli obróbki na podstawie modeli bryłowych. Solid Machinist umożliwia wczytanie modelu z systemu CAD 3D bez translacji.

EDGECAM 3D Milling

EDGECAM Postprocesory

Najważniejszym etapem po zakupie oprogramowania CAM jest wykonanie i wdrożenie postprocesora na konkretny typ maszyny i sterowania. Dostosowany postprocesor gwarantuje prawidłową pracę obrabiarki CNC.

EDGECAM 4 & 5 Axis Milling

EDGECAM Efektywna Obróbka

Pomimo coraz większych możliwości sterowania maszynami bezpośrednio z pulpitu, programowanie w ten sposób nowoczesnych obrabiarek CNC jest często zbyt wolne, mało wydajne i niesie za sobą możliwość popełnienia wielu błędów.

EDGECAM Overview Brochure

EDGECAM Sandvik Coromant

Dzięki wymianie doświadczeń firmy Vero Software i Sandvik Coromant,  technolodzy, programiści otrzymują profesjonalne oprogramowanie CAM oraz zaawansowane narzędzia obróbcze oraz system do zarządzania gospodarką narzędziową.