Profilowanie Oś B

Posiadając tokarkę z dodatkowymi osiami CYB, oraz licencję Edgecam Ultimate Turning lub Ultimate Production możemy skorzystać z cyklu Profilowanie Oś B służącego do programowania obróbki zgrubnej lub wykańczającej, nożem odpowiednio nachylonym do profilu w osi B.

Dany cykl daje nam większe możliwości programowania obróbki. Jeśli do obróbki pochylonych powierzchni potrzebujemy kilku noży tokarskich, to korzystając z tego cyklu możemy użyć jednego noża i zadać mu stały kąt pochylenia w osi B, który będzie mógł dostać się w trudno dostępne miejsca. Cykl ten gwarantuje nam stały kąt pochylenia noża do profilu, przez co mamy pewność, że wszystkie obrabiane powierzchnie naszego modelu będą miały podobną chropowatość, oraz warunki skrawania podczas obróbki będą jednakowe.

Jeżeli chcemy skorzystać z cyklu Profilowanie Oś B, to bardzo ważnym elementem jest ustawienie punktu płytki naszego narzędzia, ponieważ ścieżka będzie wygenerowana tylko wtedy, gdy punkt płytki będzie ustawiony na Główny - środek.

Cykl Obróbka wgłębna

Cykl Obróbka wgłębna

W cyklu mamy kilka możliwości sterowania pochyleniem narzędzia względem obrabianej powierzchni. Możemy wprowadzić minimalny i maksymalny kąt pochylenia, wartość kąta o jaką narzędzie ma się odpowiednio dostosować do profilu, oraz podać o jaką maksymalną wartość dany kąt może nam się zmieniać. Dodatkowo mamy możliwość ustawienia poziomu bezpiecznego w osi Z lub X.

Cykl Obróbka wgłębna

Sposób programowania obróbki za pomocą cyklu Profilowanie Oś B prezentuje poniższy film.

Poprzedni  |  Następny

Na skróty

Zapytaj o ofertę
Zapytaj o szkolenie
Bezpłatna wersja testowa
Edgecam Student Edition
Zapytaj o postprocesor
Zgłoś problem techniczny
 

 
 

Warto zobaczyć

Zamów Newsletter
Opieka Techniczna
Postprocesory

 

 

_usuk