EDGECAM WireEDGECAM Wire

Wire EDM

Moduł wycinania drutowego w EDGECAM pozwala dokładnie i skutecznie obrabiać elementy w 2 lub 4-osiach. Dzięki zaawansowanym funkcjom, EDGECAM potrafi wycinać powierzchnie takie jak np. nieregularne stożki i powierzchnie o zmiennym pochyleniu.

Intuicyjny interfejs użytkownika

Cykle 2 i 4-osiowe pozwalają użytkownikowi sprawnie sterować całym procesem. Kierunek obróbki, automatyczne odsunięcia ścieżki od profilu, wejścia/wyjścia po łuku, szerokość mostka, długość wyjść i technologia cięcia to zaledwie kilka z dostępnych w programie parametrów. Wszystkie funkcje posiadają objaśnienia. Pokazują one, w jaki sposób dany parametr wpłynie na wygenerowaną ścieżkę narzędzia.

Tworzenie oraz usuwanie mostków wielokrotnych

EDGECAM Wire umożliwia użytkownikowi stosowanie wielu otworów startowych na jednym elemencie. System potrafi automatycznie utworzyć mostki w pobliżu kolejnych nowych otworów startowych. EDGECAM Wire pozwala stosować jedną z kilku różnych metod obróbki bez nadzoru. Dla procesu wycinania na maszynach wyposażonych w urządzenia do automatycznego nawlekania drutu przygotowano dedykowaną strategię pozwalającą na wykonanie detali bez obecności operatora jako osoby nadzorującej. W trakcie obróbki bez nadzoru pozostawiane są wszystkie mostki, a w pierwszej kolejności wykonuje się cięcia wstępne. Moduł Wire posiada liczne strategie odcinania części od półfabrykatu.

Przykładowo, odcinanie wszystkich elementów ścieżkami zgrubnymi pozostawia chropowate ślady na mostkach. Miejsca te są później wykańczane cięciami wykończeniowymi. Alternatywna strategia pozwala odcinać elementy w danym obszarze. Wtedy rejon ten wykańcza się całkowicie jeszcze przed przejściem do następnego obszaru.

Baza danych z postprocesorami

EDGECAM Wire obsługuje szeroką gamę maszyn EDM wiodących producentów m.in. Agie, Charmilles, Brother, Fanuc, Hitachi, Makino, Ona, Sodick, Seibu i Mitsubishi. Parametry technologiczne dostarczane są również w plikach wyjściowych JOB/Script dla Agie, bądź w CMD dla Charmilles. Zaawansowane postprocesory można intuicyjnie konfigurować dla różnych modeli i ustawień wycinarek.

Automatyczne strategie wycinania

EDGECAM Wire oferuje predefiniowane strategie wycinania dla automatycznego dobierania kolejności cięć zgrubnych, wykończeniowych oraz odcinania mostków. Użytkownik może wybrać m.in. ‘strategię cięcia w dzień i w nocy czyli z operatorem lub bez’. Inne funkcje obejmują:

  • Naroża ostre, stożkowe oraz ze stałym promieniem - stosowane dla stożków o zmiennej zbieżności.

  • Oddzielne cięcia zgrubne od wykończeniowych oraz dostępne odcinanie mostków.

  • Dodatkowe M-kody zawierające "Stop / Opcjonalny stop", "Włącz / wyłącz obrabiarkę" oraz "Cięcie drutem / otwór" konfigurowalne w dowolnym punkcie.

  • Automatyczne tworzenie otworu startowego z wykorzystaniem punktów CAD lub konfigurowalną strategią użytkownika.

  • Polecenie nawlekania drutu dla obsługiwanych maszyn.

  • Stosowanie wejść eliminujących ślady na gotowej części.


Sprawna obróbka bez nadzoru - Zapytaj o EDGECAM