EDGECAM WorkflowEDGECAM WorfklowEDGECAM WorkflowEDGECAM Workflow

Workflow - Programowanie obrabiarek CNC z EDGECAM

EDGECAM Workflow zmienia podejście do definicji obróbki. Automatycznie identyfikuje cechy półfabrykatu, analizuje i w rezultacie proponuje najbardziej efektywny na dostępnych maszynach przebieg procesu. Jeżeli przygotowanie obróbki zajmuje Ci wiele godzin, musisz zostawać dłużej aby uruchomić kolejny detal oraz nigdy nie masz czasu na przerwę w trakcie pracy - to rozwiązanie jest właśnie dla Ciebie. EDGECAM Workflow szybko rozwiąże Twoje problemy z czasem.

EDGECAM Workflow zaprojektowano dla redukcji kosztów, poprawy jakości a przede wszystkim skrócenia czasu trwania procesu obróbki. Workflow doskonale zna i rozumie wymagania przebiegu produkcji. Dlatego efektywnie optymalizuje proces generowania ścieżek. Jego intuicyjny interfejs pozwala na szybką i sprawną obsługę nawet nowym użytkownikom.

Funkcje i korzyści

  • Wczytywanie i bazowanie elementów do obróbki - W rozpowszechnionych na rynku systemach CAM użytkownik musi samodzielnie skonfigurować środowisko pracy. Używając odpowiednich poleceń i funkcji, definiuje półfabrykat, jego punkt bazowy i cechy do obróbki. Cały ten proces w pełni automatyzuje EDGECAM Workflow.
  • Inteligentny dobór maszyn i metod - W oparciu o analizę geometrii wczytanego modelu, EDGECAM sugeruje użytkownikowi najlepszą metodę obróbki. Optymalizuje też listę maszyn - ich możliwości, przestrzenie robocze oraz zdefiniowane limity osi.
  • Przygotowanie półfabrykatu - Baza danych półfabrykatów zawiera elementy najczęściej stosowane w obróbce jako tzw. przygotówki. Są to między innymi: pręty, rury, prostopadłościany. Bazując na geometrii wczytanego modelu, programista (technolog) może bardzo szybko zdefiniować odpowiedni półfabrykat z bazy lub jednym kliknięciem wskazać bryłę określającą kształt półfabrykatu.
  • Wczytywanie modelu oprzyrządowania - Menedżer oprzyrządowania importuje geometrię imadeł, łap mocujących, zacisków i innych mechanizmów roboczych. Zdefiniowanie tych elementów pozwala optymalizować ścieżki narzędzia, a także unikać ewentualnych kolizji z półfabrykatem i elementami obrabiarki.
  • Zarządzanie strategiami - Zespół inżynierów EDGECAM w oparciu o doświadczenia swoje i licznych użytkowników tego systemu, sugeruje wykorzystywanie jako najefektywniejszych - strategii obróbkowych bazujących na cechach. EDGECAM automatyczne definiuje obróbkę, dobiera odpowiednie narzędzia i parametry technologiczne. Pozwala modyfikować cykle obróbkowe, niezależnie od użytej strategii. Zmiana wejść i wyjść narzędzia, parametrów technologicznych czy tolerancji nie stanowi najmniejszego problemu. Programista (technolog) łatwo zmodyfikuje strategie obróbkowe, dostosowując je do technologii używanej w swoim przedsiębiorstwie. Może też tworzyć nowe dedykowane strategie pod obróbkę określonych detali.

Workflow - etapy przygotowania obróbki

  • Interfejs - Uproszczony wygląd programu zbliżony jest do interfejsu „Microsoft Office 2010”. Pozwala to użytkownikowi wydajniej i efektywniej zarządzać plikami oraz folderami.
  • Automatyzacja - Dynamiczne, w pełni zautomatyzowane pozycjonowanie detali wraz z definicjami półfabrykatów i oprzyrządowania znacznie skraca czas przygotowania modelu do obróbki.
  • Wykrywanie cech - Funkcja automatycznego wykrywania cech pozwala identyfikować wszystkie cechy obróbkowe przy użyciu prostego i intuicyjnego kreatora.
  • Sekwencja obróbki - Plan obróbki można modyfikować techniką „przeciągnij i upuść”. Wykryta zmiana kolejności wykonywanych operacji powoduje automatyczne aktualizowanie sekwencji. Daje szybki podgląd zmodyfikowanych akcji.
  • Weryfikacja kodu NC - Oprogramowanie EDGECAM prowadzi symulacje przygotowanej technologii obróbkowej detalu. W ten sposób system sprawdza poprawność wygenerowanego kodu NC. Program automatycznie wykrywa kolizje i przekroczenie limitów osi. Weryfikuje wynik obróbki z modelem. Odpowiednio dobiera skalę kolorów, aby wyróżnić miejsca, gdzie występują podcięcia lub naddatki. Dodatkowo otwiera plik kodu NC w edytorze kodu. Teraz użytkownik może przejrzeć ewentualne informacje i ostrzeżenia zamieszczone w kodzie przez postprocesor.


Uruchamiaj produkcję szybciej - Zapytaj o EDGECAM